Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn

Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn

  • 460,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


frå mellomalderenLeksikon over norske rud-namn frå mellomalderen inneheld godt over 3000 bustad­namn som i hovudsak har blitt til i perioden 1000-1350, dvs. i ein periode med sterk folkevekst og nyrydding av gardar. I denne perioden var rud-namn «på moten», særleg på Austlandet, for i mest kvar grend finst det gardar med namn laga til ordet rud, eit ord som i mellomalderen var brukt om nyrydningar ­— og rydningsmannen vart kalla rudkall. I leksikonet vil du finne gamle skriftformer til dei einskilde namna, og du vil finne språklege kommentarar om kva namnet kan tyde og korleis namnet eventuelt har endra seg etter mange hundre års bruk.

Margit Harsson er førsteamanuensis i namnegransking ved Institutt for ling­vistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. I tillegg til ei rekkje fag­lege artiklar har Harsson tidlegare gitt ut fire bøker i prosjektet Bustadnavn i Østfold (frå Skiptvet, Spydeberg, Askim og Idd), og bøker med lokalhistoriske tema frå Ringerike, som Kongevegen over Krokskogen (1997), Stein – en stor­gård på Ringerike (2000) og Halvdanshaugen (2004).