Mathiesen, Thomas: Kristisk sosiologi - en invitasjon

Mathiesen, Thomas: Kristisk sosiologi - en invitasjon

  • 310,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


I denne boken tar Thomas Mathiesen et oppgjør med det han kaller ”tradisjonell sosiologi”, sosiologi som ikke stiller grunnleggende kritiske spørsmål til de forhold sosiologen undersøker. Kritisk sosiologi avslører konvensjonell visdom, den har frigjøring som mål, den bygger på en grunnleggende kritisk innstilling og setter de konkrete hendelser og funn inn i en større samfunnsmessig sammenheng. Mathiesen gir en rekke eksempler fra sine egne konkrete erfaringer, og bygger i stor grad på den aksjonsforskning som han har vært engasjert i gjennom mange år og resultater fra den.


Thomas Mathiesen er professor emeritus i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han er æresdoktor ved Lunds universitet og innehaver av Zola-prisen. Han har en stor internasjonal produksjon, blant annet seks bøker på engelsk og en rekke bøker og andre arbeider på mange språk. Han var med på å stifte KROM – Norsk forening for kriminalreform, et resultat av hans mangeårige aksjonsforskning, der han fremdeles er aktiv.


Innholdsfortegnelse

Kritisk sosiologi – en invitasjon 11

Min egen vei 11

Instituttet for sosiologi i Oslo 13

Om å motsi konvensjonell visdom 15

Om frigjøring 17

Om grunninnstilling 19

Om overskridelse 20

Som ledd i en prosess 23

Boken 25


TRE PRELUDIER – Fra det levende livet 35

Huset med det rare i 37

Dommermøte i Italia 53

Den profesjonelle 63


FIRE BALLADER – Om aksjonsforskning 67

Aksjonsforskning 69

Den ”tradisjonelle” forskning 70

Aksjonsforskningen 72

Teori og aksjonsforskning 76

Fascinert av totalitære regimer? 81

Fascinasjon for totalitære regimer? 82

Om å gjøre noe mer enn ”ren” forskning 82

En NGO 83

Verdinøytral forskning? Dokumentasjon? 85

Fascinasjon med det totalitære 87

Kompromissløs holdning 91

Stol på egne krefter 93

Teori og praksis 95

Sluttsum 96

Barn av vår tid 99

Det første persongalleriet 99

Hvorfor kom KROM? 105

De sinte menn og kvinner 105

1968 110

Velferdsstatens lykkelige øyeblikk 112

Hvorfor lever KROM fortsatt? 115

Mye forandret 115

Et faglig støttepunkt 118

Fangedeltakelsen 119

Egne krefter 120

Moralsk fellesskap 121

I en sluttsum 122

Er selvkritikk et definisjonskjennetegn på Vesten? 127

Idealtypisk fremstilling? 129

Selvkritikk? 133

Kritiske universiteter? 135

Massemediene 138

Interne trekk 140

Oppdragsforskningen 141

Et skille? 144

Kritiske medier? 150

Avisene 150

Tabloidavisene 150

Aftenposten 155

Nisjeavisene 159

Fjernsynet 160

Radio – og en oppsummering 161

Dekning 163

Tid 165

Avisenes nettsider 166

Facebook, iphone, Youtube 168

Kritisk forvaltning? 178

Systemmekanismene 180

Marginale gevinster 181

Marginale sjanser også innover 182

Isolasjon 183

Sidespor 185

Det mellommenneskelige 186

Innvielse 187

Perspektivforskyvning 187

Medansvarlighet 188

Moralsk karriere 189

Tilbake til Sorman 191

Hva må gjøres? 193


TO SCHERZI – Fra kriminal- og rettssosiologien 201

Ti grunner til ikke å bygge nye fengsler 203

Rehabilitering 205

Allmennprevensjon 218

Inkapasitering 221

Forbryterskolen 221

Kollektiv inkapasitering 221

Individuell inkapasitering 222

Er det mange eller få farlig utilregnelige? 223

Hvor farlige er psykiatriske pasienter med alvorlige

diagnoser i det offentlige rom? 224

Kan vi forutsi de sinnslidende som blir farlige? 226

Konklusjon 229

Rettferdighet 230

Irreversibilitet 231

Umettelighet 233

Umenneskelighet 234

Brudd med grunnleggende verdier 234

Fengsel hjelper ikke ofrene 234

Overbefolkning kan løses på andre måter 235

Den ellevte grunn 237

Fra ”Nothing Works” til ”What Works” –

Hvor stor er forskjellen? 239

Første fase: Ingenting virker! 240

Andre fase: Noe virker – kanskje litt? 241

For det første det såkalte CDATE-prosjektet 241

For det andre Mark Lipseys nesten like store

metaundersøkelse 246

For det tredje gjennomgangen fra Home Office 247

For det fjerde en dansk gjennomgang 248

Andre studier 249

Hva skal vi mene om alt dette? 251


POSTLUDE OG CODA 257

Postlude – ved et vendepunkt? 259

Coda – om motivasjon og begrunnelse 265


Noter 271

Litteratur 285

Fullstendig innholdsfortegnelse 301


ISBN 978-82-7099-598-1, 304 sider, heftet
Format: 14x20,5 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2011, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid