Eliassen/Foss/Nylander (red.): Litteratur og terror

Eliassen/Foss/Nylander (red.): Litteratur og terror

  • 300,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Volden, politikken, estetikken

De seneste tiårene har den vestlige verden blitt rammet av en serie spektakulære terroranslag. Disse har utløst et skjerpet sikkerhets- og kontrollregime som har manifestert seg i nye former for statlige inngrep og innsnevring av juridiske og sivile rettigheter.

Med Breiviks anslag i Oslo og på Utøya 2011 ble terroren også, for første gang i fredstid, en del av den norske virkeligheten. Dette er bakgrunnen for at Nordisk forening for litteraturvitenskap holdt sin konferanse i 2013 over temaet “Litteratur og terror; volden, politikken, estetikken”. Begrepene terror og litteratur viser til to radikalt forskjellige handlingsformer.  Der terror generelt er et virkemiddel som sikter mot å blokkere enhver form for refleksjon og rasjonell diskusjon, og som griper direkte inn i samfunnet og det politiske livet, er litteratur, kunst og film estetiske praksiser, der forholdet til den historiske virkeligheten er indirekte og mangetydig. Kan de likevel ha noe til felles? I så fall, hva? Og hva skjer når litteraturen beskriver terrorens årsaker og effekter? Kan litteraturen og kunsten gi viktige innsikter i terrorens vesen? Kan de yte særlige bidrag til forståelsen av den? Hva forteller terroren om vårt samfunn? Dette og beslektede spørsmål belyses av de forskjellige bidragene i denne antologien som spenner fra den franske revolusjon til samtidens terrorangrep, fra nordiske forhold til internasjonale sammenhenger.