Sangolt, Linda: Hver bør velge fritt sitt tempel

Sangolt, Linda: Hver bør velge fritt sitt tempel

  • 250,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Henrik Wergeland. Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen

Henrik Wergelands religionspolitiske engasjement forbindes gjerne med hans kamp mot trosfrihetsunderskuddet i 1814-grunnloven, spesielt jødeforbudet. Men forfatterskapet hadde skarp brodd mot det ”fordervede sammenfall” mellom geistlig og politisk makt overhodet. Han angrep det frihetsfiendtlige og maktkorrupte innen alle former for organisert religion.

Wergelands religionskritiske argumenter er fortsatt aktuelle når det gjelder spørsmål som statskirkeordningens fremtid, vestens syn på islam, reform av de store verdensreligionene og toleransens og ytringsfrihetens vilkår og grenser.

Foruten et kritisk essay om Wergelands fremstilling av Riksforsamlingens behandling av grunnlovens paragraf 2, inneholder boken et språkmodernisert og kommentert utvalg av Wergelands religionspolitiske og religionskritiske skrifter, deriblant essayet ”Hvorfor skrider menneskeheten så langsomt frem?” De favner tema som grunnlovsreform, demokratiutvikling, borgeridentitet, maktmisbruk i religionens navn, dialog mellom trossamfunn, religionsundervisning, statskirkens prestestand og innvandringspolitikk. Artiklene viser samfunnsdebattanten Henrik Wergeland i hans mangfoldige uttrykksregister – fra det nøkternt saklige til blasfemiflørtende polemikk og besk satire over autoritetspersoner og offisiell politikk.


Linda Sangolt er førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.


Innhold

Forord: om tekstutvalget og å språkmodernisere Wergeland 9


Del I

«Hver bør velge fritt sitt tempel»

Henrik Wergeland

Religionspolitikeren og trosfrihetsforkjemperen

Innledning 13

Politikk: å forvandle sannsynligheter til sannheter 17

Wergelands religionssyn 20

Paradokset Wergeland 24

Utformingen av Grunnlovens paragraf 2 i 1814 25

Christies bekymring: ”Indbyggerne ere fyrrige og have en

levende Phantasie” 31

”Edelstenen” som forsvant 37

Glansbildeversjonen av grunnlovsverket 41

Jødesaken 43

”Religionsforfatningene trenger en revolusjon” 44

Grunnlovens ”mørke side” 49

Religionskritikeren Wergeland 51

Finnes det sann religion uten religionskritikk? 56

Var Wergeland religiøs fundamentalist? 57

Religionenes ”funklende diamanter” 62

Fornuft og følelser: Religionens plass i offentligheten 65

Wergeland som religionspolitisk brobygger 68

”Det fordervede sammenfall mellom åndelig og politisk despoti” 71


Del II

Et utvalg av Wergelands religionskritiske og religionspolitiske skrifter

1. Forsvar for Satan. Morgenbladet 31. januar 1829 74

2. Oppmuntring til allmuen. Utdrag av første hefte av For Allmuen. Skrift til Folkeopplysningens Fremme, 1830 79

3. Hvorfor skrider menneskeheten så langsomt frem? Essay publisert i J. A. Hjelms Almindeligt Norsk Maanedsskrift, april 1831 82

4. Påbegynt svar til anmeldelsene av ”Hvorfor skrider menneskeheten så langsomt frem?” 10. og 16. hefte av J. A. Hjelms Almindeligt Norsk Maanedsskrift 1833 98

5. Om lærebøker i religion. Folkebladet nr. 52, 27. desember 1831 105

6. Om undervisning i jødisk historie og Norges historie. Statsborgeren 13. mai 1832 107

7. Om religiøst svermeri på Østlandet og Vestlandet. Folkebladet 6. november 1832 109

8. Om det ubetingete nådevalg. Folkebladet no. 31, 30. juli 1833 110

9. Om misjon blant hedninger. Folkebladet 30. juli 1833 112

10. Om W.A. Wexels’ kristendomsforkynnelse. Morgenbladet, 29. oktober 1834 113

11. Om folkeøkning og barnedødelighet på grunn av barnedåp om vinteren. Statsborgeren 10. januar 1836 115

12. Om endring av Grunnlovens paragraf 2. Statsborgeren 26. mars 1837 118

13. Om endring av Grunnlovens paragraf 2. Statsborgeren 2. april 1837 120

14. Om utvandringen til Amerika. Statsborgeren 16. april 1837 123

15. Om parlamentarisk veltalenhet. Statsborgeren 2. april 1837 124

16. Gammeldags trykkefrihet. Statsborgeren 23. april 1837 126

17. Om Chr. Delphins sendebrev til pastor Hesselberg. Statsborgeren 17. august 1837 127

18. Figurer: Lutherske landspaver. Statsborgeren 31. august 1837 128

19. Figurer: En bypave. Statsborgeren 3. september 1837 131

20. Professor Claus Winther Hjelms lovforslag om religiøse minoriteter. Morgenbladet 10. august og 7. og 29. september 1840 134

21. Bekjentgjørelser (Min ulykke). Morgenbladet 17. november 1840 135

22. Svar til Philip Hansteen om gapestokkstraffen. Tønsbergs Merkur, 26. november 1840 137

23. Skolemesterens fortellinger. Avhandlinger og opplysningsskrifter, 6. bind, 1839–1843 137

24. Brev til en død. Den Constitutionelle, 28. februar 1842 141

25. Til Philip Hansteen om gapestokkstraffen. Morgenbladet, 12. mars 1842 143

26. Grunnloven for den moralske verdensorden. Appeller til Stortinget i anledning debatten om jødeparagrafen i Grunnloven, opplest av stortingspresident Sørenssen. Christiania, 9. september 1842 144

27. Argumenter i jødesaken. Christiania Adresse-Tidende 12. september 1842 146

28. Utdrag av et brev om stortingsdebattene om jødesaken. Christiansandsposten, 18. september 1842 148

29. Innvielsen av den første katolske menighet etter reformasjonen til sankt Olav i Christiania 3. august 1843. Lillehammers Tilskuer 15. august 1843 150

30. Fader Rocco. Fra avhandlinger og opplysningsskrifter, 7. bind, 1844 150

31. Religiøs toleranse. Fra avhandlinger og opplysningskrifter, 6. bind, 1839–1843 151

32. Grunnsetninger. Morgenbladet 18. november 1844 152


Referanser 153

Offisielle dokumenter 159

Verker av og om Henrik Wergeland og diverse nettressurser 159


Indeks 160


ISBN 978-82-7099-593-6, 163 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2010, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid