Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Faglig lesing - i skole og barnehage

Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Faglig lesing - i skole og barnehage

  • 320,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Denne boken inneholder artikler knyttet til lesing av fagtekster i skole og barnehage. Artiklene har temaer som relaterer seg til mål og prinsipper i Kunnskapsløftet og drøfter hvordan tekster og teksthendelser fra alle trinn i utdanningssystemet kan studeres. PISA-resultater, læremiddelproblematikk og lesing som dialogisk prosess diskuteres i bokens første del.

Artiklene i bokens andre del har oppmerksomheten knyttet til lesing av fagtekster i klasserommet. Prinsippet om tilpasset opplæring, metodiske grep som notatteknikk og omgangen med lett-les-tekster er temaer i noen av artiklene. Andre artikler er viet spesielle fagområder som norsk og RLE, og artiklene bygger i stor grad på empiri fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt.

Bokens tredje og avsluttende del inneholder artikler der tekstanalyser på makro- og mikroplan står sentralt. Både eldre og nyere fagtekster samt digitale mediers tekster gis oppmerksomhet, og så vel fonem- som grafemnivå blir studert.


Innhold

I: Fagteksters kontekst

Atle Skaftun: Lesing som dialogisk aktivitet – i alle fag 11

Astrid Roe: Norske elevers lesing av fagtekster i PISA i et nordisk perspektiv 27

Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken: Lesing, lekser og læring. Om minoritetsspråklige foreldres forhold til norsk skole 43


II: Fagtekster i klasserommet

Anne Løvland: Faglitterære teksthendingar i klasserommet – i spenningsfeltet mellom Kunnskapsløftets kompetansemål og målet om ”å lese i alle fag” 61

Susanne V. Knudsen og Anne-Beathe Mortensen-Buan: Tilpasset opplæring og lesing – mangler og muligheter 77

Monica Reichenberg: Elever i gymnasiesärskolan läser och samtalar kring lettlästa texter 97

Geir Winje og Bente Aamotsbakken: Å lese om islam og andre emner i RLE på 5. årstrinn 123

Camilla Stabel Jørgensen: Skriftlige spor etter elevers lesing i religions- og livssynsfaget – en undersøkelse av elevers KRL-notater 141


III: Fagtekstanalyser

Staffan Selander: Läsa för att lära 165

Rita Hvistendahl: Oversatte tekster på ungdomstrinnet – fra læreplan til lærebok 181

Eva Maagerø og Dagrun Skjelbred: ”De store orda”. Om sammensatte ord i lærebøker og andre fagtekster 197

Elise Seip Tønnessen: Sakprosa for begynnere 213

Norunn Askeland og Eva Maagerø: Blod, snørr og gørr. Om å skrive om kroppen og kroppens funksjoner for barn 235

Magnhild Vollan: Med geit for g – kritiske blikk på læremidler for de minste 261

Bidragsytere 279


ISBN 978-82-7099-591-2, 280 sider, heftet
Format: 15x21,5 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2010, språk: norsk, svensk

 

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid