Enjolras/Waldahl (red.): Frivillige organisasjoner

Enjolras/Waldahl (red.): Frivillige organisasjoner

  • 290,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Denne boken diskuterer hvordan frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for utformingen og iverksettingen av offentlig politikk. I dannelsen av offentlig politikk gjør to hovedtrender seg gjeldene: For det første er uformell kontakt gjennom nettverk og lobbyisme et viktig tillegg til formell kontakt mellom sivile og offentlige aktører. For det andre er deltakelsen i utforming av politikk i stadig større grad begrunnet gjennom argumentasjon og meningsbrytning i og mellom ulike interessefellesskap. Dette leder til fremvekst av nye institusjonelle former som kan betegnes som deliberativ korporatisme eller lobbyisme. Boken viser at det offentlige bruker frivillige organisasjoner i implementeringen av offentlig politikk. Samtidig benytter myndighetene virkemidler som skal underbygge organisasjonenes uavhengighet. Frivillige organisasjoner befinner seg derfor i et spenningsforhold mellom implementeringen av offentlig politikk og deres rolle som uavhengige organisasjoner.

 

 

Innhold

Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl:
Sivilsamfunn og offentlig politikk: mellom deliberativ korporatisme og styringsdyktighet 7

Gunnar Thesen og Hilmar Rommetvedt:
Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse 32

Geir C. Tufte:
Partsinteresser som deltakere i politisk-administrative beslutninger i Spydeberg kommune 64

Harald Koht:
Samspill mellom lokalforvaltning og sivilsamfunn . Tilfellet Nordre Aker i Oslo 75

Tone Alm Andreassen:
Velferdsfeltets rådsorganer – i et flytende grenseland mellom stat og sivilsamfunn 93

Nils Asle Bergsgard og Svein Ingve Nødland:
Kontaktmønstre og innflytelse i den lokale idrettspolitikken: Nettverk eller hierarki? 117

Eivind Å. Skille:
Idrettslagets praksis versus sentral idrettspolitikk – en problematisering av idrettens instrumentalitet 146

Ståle Opedal og Nils Asle Bergsgard:
Idrettspolitikkens iverksetting: Tre offentlige veier til frivillig idrett 164

Svein Ingve Nødland:
Mangfald med måte. Statens politikk overfor organisasjoner på innvandrarfeltet 195

Bennedichte C. Rappana Olsen og Knut Prytz:
Funksjonshemmedes organisasjoner – fra likestillingskamp til likemannsarbeid? 221

Forfattere 244


ISBN 978-82-7099-534-9, 245 sider, hfetet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2009, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid