Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Norsk lærebokhistorie II

Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Norsk lærebokhistorie II

  • 250,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Artikkelsamlingen er andre bok fra prosjektet ”Norsk lærebokhistorie – en kultur- og danningshistorie”, et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og lokalisert til Høgskolen i Vestfold. Boken inneholder analyser av lærebøker som har vært benyttet i skolen og diskuterer problemstillinger relatert til det lærebokhistoriske feltet.

 

Innhold

Norunn Askeland: ”...uden forhøielse af prisen.” Ein analyse av forordets omtale av språkleg mangfald i utvalde lese- og lærebøker i perioden 1874-2007 9

Knut Roar Engh: Kunnskapssyn i utvikling. Et historisk perspektiv på forståelsen av kunnskap i lærebøkene for samfunnsfag i grunnskolen i lys av de to nasjonale læreplanreformene Mønsterplanen av 1974 og Mønsterplanene av 1987 23

Knut Ståle Hauge: Kongen og plansjene på skoleloftet 43

Magnus Hultén: Samtidsidéer i läroböcker: exemplet folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007 61

Kari-Anne Jørgensen: Fra gymnastikk og legemsøvelser til kroppsøving for alle. Om lærebøker og systemhefter med referanser til Normalplanen for Byfolkeskoler og Normalplanen for Landsfolkeskulen av 1939 83

Susanne V. Knudsen: Nedslag i nogle norske læsebøger til folkeskolen, 1860’erne – 1960’erne 102

Ragnhild Lund: Gjenklang og nye stemmer. Sangboka i et historisk perspektiv 122

Kjell-Arild Madssen: Læreplan og lærebok. Noen historiske eksempler på styringsforsøk gjennom faglig-pedagogiske normeringstekster 145

Kristine Nystad og Svein Lund: Samisk lærebokhistorie – glimt frå ei uskriven historie 162

Dagrun Skjelbred: Leseopplæringsmetodikk i tre veiledende tekster på 1800-tallet 183

Bente Aamotsbakken: Kanon som konserverende og ekskluderende element 199


ISBN 978-82-7099-541-7, 217 sider, heftet
Format: 15x21,5 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2009, språk: flerspråklig

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid