Gustavsson, Anders: Bondeliv på 1800-talet

Gustavsson, Anders: Bondeliv på 1800-talet

  • 335,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Med utgångspunkt i en bondes dagböcker och brev

Denna kulturhistoriska undersökning tar sin utgångspunkt i en 1800-talsbondes dagböcker och brev. Målet är att tränga in i och analysera en annan tids livsföring och föreställningsvärld. Det är kunskapen om och tolkningen av en gången tids kultur på lokal mikronivå som står i centrum. Det unika i denna bok är att inte bara den yttre livsföringen utan också personliga känslor och reflektioner kommer till uttryck. Ett rikt illustrationsmaterial hämtas både från privata fotosamlingar och från Carl Gustaf Bernhardsons folklivsmålningar från den bohuslänska kusten.

Författaren Anders Gustavsson är sedan 1997 professor i kulturhistoria vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Han var under åren 1987-1997 professor i etnologi vid Uppsala universitet och disputerade 1972 vid Lunds universitet på en avhandling om Kyrktagningsseden i Sverige. Hans tidigare forskningar har avsett folklig religion, folkrörelser med tonvikt på nykterhets- och väckelserörelser, kustkultur, kulturmöten, turism, gränskulturer, ritualer vid livshögtider, symbolik på gravstenar, folklivsmåleri, fältarbetsmetoder m.m.

 

 

Innehåll

Förord 9

Inledning 11

Forskning om bondedagböcker 15

Informationskällor 18

Kulturella teman i dagböckerna 19

Årets utearbeten 21

Jordbearbetningar 21

Täckdikning 21

Nyodling 22

Ogräsbekämpning 24

Gödsling 26

Vägunderhåll 27

Sommarens vattentillgång 31

Missväxtåret 1868 31

Vädertecken 36

Torvupptagning på sommaren 36

Svårt skördeväder och mager skörd 41

Bråta lin 42

Tröskning 43

Höstslakt 44

Vattentillgång vintertid 45

De som utförde de olika arbetsuppgifterna 47

Kvinnornas aktiviteter 47

Arrendatorer och hälftenbrukare 51

Anställning av tjänstefolk 55

Torpare 57

Båtsmän 61

Ambulerande hantverkare 62

Ekonomin i gårdshushållet 66

Handelskontakter med affärer, utskeppningsorter och fiskelägen 66

Ekonomiska transaktioner 69

Utgifter till stat och kommun 71

Utgifter till präst och kyrka 72

Skolväsendet som kommunal angelägenhet 75

Högtidsfirande 82

Söndagshelgd 82

Årshögtider 83

Jul 83

Midsommar 86

Livshögtider 87

Barndop och kyrktagning 87

Konfirmation 89

Bröllop 91

Död och begravning 93

Kroppsliga och mentala svårigheter 94

Sjukdomar och läkarbesök 94

Olyckstillfällen och åtföljande död 99

Självmord 102

Bränder 103

Kriminalitet 104

Sociala relationer 108

Vänskapens uttrycksformer 108

Omsorg om krisdrabbade människor 112

Omsorg om fattiga 114

Koppling till omvärlden och engagemang i samhällsfrågor 117

Nya samfärdselsmedel 117

Bruk av alkohol 117

Bruk av tobak 119

Vård av psykiskt sjuka 120

Kvinnans ställning 120

Fredsengagemang 121

Uppmärksamhet åt kungahuset 122

Kulturens mentala innersida och dess uttrycksformer 124

Upplevelser av andra människor 124

Upplevelser av kyrka och prästerskap 125

Oro och medkänsla för andras ve och väl 126

Slutord om det mest karakteristiska 130

Äldre måttenheter 131

Källor och litteratur 132

Otryckta källor 132

Internet 133

Tryckta källor och litteratur 133


ISBN 978-82-7099-535-6, 136 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2009, språk: svensk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid