Wiggen, G: Annotert katalog over hovedfagsavhandlinger...

Wiggen, G: Annotert katalog over hovedfagsavhandlinger...

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


i studiefaget nordisk språk og litteratur ved norske universitet og høgskoler 1906-2007

Denne katalogen gjelder hovedfagsavhandlinger i universitetsfaget nordisk, især norsk språk og litteratur, fram til slutten av 1950-tallet kalt morsmål med gammelnorsk (originalt modersmaal med oldnorsk, sprog og litteratur), i hele den perioden studieordninger med hovedfag har eksistert i Norge, d.e. 1906 – 2007.

Ei slik ordning blei etablert for de høgeregrads embetsstudiene med Lov of 14de september 1905 om sproglig-historisk og matematisk-naturvidenskabelig embedseksamen, som trådte i kraft 1. juli 1906. Den lova hadde som formål å utdanne vitenskapelig så vel som praktisk-pedagogisk skolerte lærere til den høgre skolen etter Lov om høiere Almenskoler af 27 juli 1896. Arbeidet med et vitenskapelig svennestykke som hovedfagsavhandlinga var, skulle lære de kommende lektorene vitenskapelig metode og tenkemåte, ikke bare teoretisk, men gjennom egenerfaring med vitenskapelig arbeid. På det grunnlaget skulle de i si seinere embetsutøving vite å danne sine elever ikke bare gjennom formidling av vitenskapelig basert kunnskap, men også til en vitenskapsorientert kunnskapsholdning og -mentalitet. Hovedfagsavhandlinga var med andre ord fagdidaktisk motivert.

Hovedfagsavhandlingene har verdi utover den eksamenssituasjonen de først har inngått i. De er reelle, varige bidrag til fagets samla kunnskapstilfang og sjølforståelse, mer eller mindre verdifulle avhandlinger om ulike fagemner, som inngår i den vitenskapelige dialogen fagfeller imellom både i samtida og over tid. De fleste lar seg stadig låne gjennom universitets- og høgskolebibliotek.

Den foreliggende katalogen er annotert: Hver av de i alt 4226 hovedfagsavhandlingene og 13 magistergradsavhandlingene har fått sine hovedmoment analysert og framstilt i egne register som viser til de respektive avhandlingene. Forfatternavna er oppstilt alfabetisk i et eget tilvisingsregister.

Katalogens primære verdi er ment å skulle være faghistorisk, idet avhandlingene reflekterer skiftende interesser i den norske nordistikkens historie 1906 – 2007. Samtidig kan den være nyttig for høgeregrads studenter som nå og frametter skal velge emne for mastergradsavhandlinger i nordistikkfaglige disipliner, og for deres rettleiere.


Innhold

Forord 5

Innleiing 9

Avhandlingsoversyn 33

Hovedfagsavhandlinger 35

Magistergradsavhandlinger 302

Avhandlinger med to forfattere 304

Register 307

Emneregister 309

Stedsregister 397

Personregister 406

Errata 466


ISBN 978-82-7099-673-5, 467 sider, heftet
Format: 16x22 cm, vekt 0,8 kg, publiseringsår 2011

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid