Johansen, Åse Mette: Velkommen te' våres Norge

Johansen, Åse Mette: Velkommen te' våres Norge

  • 280,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


En kvalitativ studie av språkbytte og språkbevaring i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord.

Innbyggerne i den sjøsamisk-norske bygda Olmmáivággi/Manndalen i Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune i Nord-Troms har den siste hundreårs­perioden vært vitner til og deltakere i to gjennomgripende og motstridende endringsprosesser i lokal­samfunnet: først språkbytte som en følge av omfattende fornorskning fra slutten av 1800-tallet og fram til perioden etter andre verdenskrig, og deretter en målretta språkbevaring gjennom revitaliser­inga som har vokst fram de siste tiårene. Kjernen i denne studien er samtaler med mennesker som har til dels sammenfallende, til dels ulike erfaringer med egne og andres språkvalg før og nå. Lokale språkvalg har global aktualitet. Verdens språklige mangfold er i fare, og på det mest konkrete nivået hviler minoritets­språkenes skjebne på enkeltmenneskers språkvalg. Disse individuelle språkvalgene – enten de er til fordel for minoritetsspråket eller ikke – er sjelden omkostningsløse. Like sjelden medfører de vinningserfaringer alene. Denne studien er et forsøk på å belyse denne kompleksiteten i individers opplevelser av å leve i en kontekst prega av språkbytte og språkbevaring.

 Åse Mette Johansen (f. 1978) er PhD-stipendiat i nordisk språk ved Universitetet i Tromsø, Institutt for språkvitenskap. Hun jobber med sosiolingvistikk og språkkontakt med vekt på nordlige språkforhold.


ISBN 978-82-7099-517-2, 233 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2009, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid