Knudsen/Aamotsbakken (red.): Tekst som flytter grenser

Knudsen/Aamotsbakken (red.): Tekst som flytter grenser

  • 250,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Om Staffan Selanders 'pedagogiske tekster'

Denne boken tar utgangspunkt i det som er skjedd på feltet pedagogiske tekster de siste årene. Begrepet "pedagogiske tekster" ble lansert av den svenske professoren i didaktikk, Staffan Selander, i slutten av 1980-årene. Siden det har begrepet vært i konstant utvikling, og i dag inkluderes de mange formene for digitale tekster i begrepet. Begrepet har imidlertid aldri vært anvendt om verbaltekster alene. Helt fra starten var muntlige tekster, filmatiske uttrykk og ulike artefakter til bruk i en pedagogisk kontekst regnet med til begrepet.

Staffan Selander var i perioden 2001 - 2005 ansatt som professor II ved Høgskolen i Vestfold, Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser. Tilsettingen var et ledd i arbeidet med å utvikle fagfeltet pedagogiske tekster, og Staffan Selanders innsats viste seg av stor betydning. I dag er begrepet pedagogiske tekster blitt mer akseptert og referert til enn tidligere. Det har sammenheng med at sakprosaen er blitt satt på vitenskapskartet i større omfang enn tidligere. Pedagogiske tekster plasserer seg oftest innenfor sakprosafeltet, men pedagogiske tekster kan selvsagt også romme skjønnlitterære tekster anvendt i en pedagogisk sammenheng.
Denne boken inneholder flere artikler med refleksjoner som er sentrale innenfor feltet pedagogiske tekster, mens noen bidrag befinner seg mer i randsonen av begrepet. Det som er felles for de enkelte artiklene er imidlertid inspirasjonen fra Staffan Selanders initiering av begrepet og hans utvikling av vitenskapsfeltet.


Redaktørene av boken har begge arbeidet sammen med Staffan Selander i flere prosjekter og latt seg influere av hans ideer når det gjelder hva begrepet pedagogiske tekster kan romme.

ISBN 978-82-7099-507-3, 196 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2008

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid