Knudsen/Aamotsbakken (red.): Tekst som flytter grenser

Knudsen/Aamotsbakken (red.): Tekst som flytter grenser

  • 210,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Om Staffan Selanders 'pedagogiske tekster'

Denne boken tar utgangspunkt i det som er skjedd på feltet pedagogiske tekster de siste årene. Begrepet "pedagogiske tekster" ble lansert av den svenske professoren i didaktikk, Staffan Selander, i slutten av 1980-årene. Siden det har begrepet vært i konstant utvikling, og i dag inkluderes de mange formene for digitale tekster i begrepet. Begrepet har imidlertid aldri vært anvendt om verbaltekster alene. Helt fra starten var muntlige tekster, filmatiske uttrykk og ulike artefakter til bruk i en pedagogisk kontekst regnet med til begrepet.