Næss, Trine - Christiania Theater forteller

Næss, Trine - Christiania Theater forteller

  • 294,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


I tittelen "Christiania Theater forteller sin historie 1877-99" ligger at hovedkilden for boken er arkivmaterialet som teatret selv produserte som ledd i sin administrasjon. Hensikten med boken er ikke først og fremst å beskrive og analysere forestillingene, men å gi innblikk i teatrets organisasjon. Den tar sikte på å vise hvordan hierarkiet av ansatte fungerte - fra "Pyntekone" og "Theaterbud" til skuespillere og "Direction", og hvordan økonomien hele tiden spilte en "hovedrolle" i teatrets historie. Perioden 1877-99 er valgt fordi det allerede foreligger en - riktignok gammel, men god - historikk fra den foregående perioden.