Schmidt, Tom: Nøvn austa åsen

Schmidt, Tom: Nøvn austa åsen

  • 398,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Nøvn austa åsen er ei sterkt utvida og revidert utgåve av kapittelet «Østre Slidre Herred» i Oluf Ryghs Norske Gaardnavne IV2. Gaardnavne i Kristians Amt. Anden Halvdel, utgjeve av A. Kjær i 1902. Medan Rygh og Kjær med nokre få unntak berre drøfta namna på matrikkelgardane, er i denne boka òg namn på andre bustader tekne med, samstundes som gardsnamna vert grundigare analyserte ? både språkleg og kulturhistorisk. Namnetolkingane byggjer på eldre, tradisjonell uttale, eit stort tilfang eldre skriftformer, opplysningar frå lokalkjende heimelsfolk og på namnevitskapleg og lokalhistorisk litteratur. Tom Schmidt er dr. philos. og professor i namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Omslagsbilete: Utsyn mot Heggibygde og Slettefjellet. Foto: Tor Harald Skogheim.
Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid