Nesse, Agnete: Språkkontakt mellom norsk og tysk

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Denne avhandlingen beskriver en del av bergensdialektens historie. Hvorfor og hvordan har bergensdialektens særpreg oppstått? Hvorvidt menneskene som bodde i byen var tospråklige, og hvordan denne tospråkligheten i så fall artet seg, er to av flere sentrale forhold som drøftes. Videre om tospråkligheten var aktiv eller passiv, og om det har eksistert et blandingsspråk.I tillegg til en innføring i og analyse av de språksosiologiske forholdene blir det presentert analyser av fem bergenske dialekttrekk: sin-genitiven, genussammenfall, preteritum på -et i kaste-klassen, bruken av etterhengt bestemt artikkel på egennavn, og infinitivsmerket te. Hvert av disse trekkene blir undersøkt ut fra hypotesen om at det er språkkontakten mellom norsk og nedertysk som er årsaken til utviklingen av dem.Avhandlingen er også et forsøk på å kombinere disipliner som historisk sosiolingvistikk og filologi. Dette kommer særlig til uttrykk i måten kildematerialet behandles. Kildene brukes både som språklige data og som kilder om menneskene som skrev dem og det samfunnet de levde i.Agnete Nesse, f. 1965, er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Bodø.

Det Norske Videnskaps-Akademi. II. Hist.-Filos. Klasse. (DNVA) Skrifter og avhandlinger, nr. 2

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid