Åfarli, T.A. og K.M. Eide: Norsk generativ syntaks

Åfarli, T.A. og K.M. Eide: Norsk generativ syntaks

  • 335,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Denne boka gir en målrettet og konkret innføring i generativ syntaktisk analyse av norsk språkstruktur basert på den chomskyanske tradisjonen. Chomskyansk generativ syntaks eller grammatikk er mer enn bare "en retning" innenfor språkvitenskapen. Siden sin spede begynnelse i 1950-åra har Chomskys teorier om menneskets språk fått en betydning og en innflytelse verden over som tilsier at enhver grammatikkstudent bør ha kjennskap til den chomskyanske måten å nærme seg språket på. Også innenfor fagområder som psykologi, filosofi og kunstig intelligens har Chomskys teorier hatt avgjørende betydning. Dette betyr ikke at chomskyansk grammatikkteori er allment anerkjent som den beste teorien