Akselberg, Gunnstein et al.: Nordisk dialektologi

Akselberg, Gunnstein et al.: Nordisk dialektologi

  • 402,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Nordisk dialektologi vekkjer stor fagleg interesse. I august 2002 blei Sjuande nordiske dialektologkonferansen halden på Voss med Nordiskinstitutt ved Universitetet i Bergen som arrangør. Nokre av deifaglege fruktene av konferansen kjem i denne boka. Emna som blirtekne opp, spenner vidt. Dialektologien i Norden i dag tek opp bådeleksikologi, syntaks, morfologi, fonologi, fonetikk og sosiolingvistikk.Også vitskapsteoretiske emne vert drøfta. Emnet dialektendring ersentralt i nordisk talemålsgransking og eit gjennomgangstema idenne boka. Artiklane fortel om dialektsituasjonane i dei ymse landavåre og gir eit godt bilete av forskingsinteressene ved nordiskeuniversitet og høgskolar.