Alver & Lahaug: Alfabetisering - mer enn å lære bokstavene

Alver & Lahaug: Alfabetisering - mer enn å lære bokstavene

  • 335,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Denne boka er en metodisk veiledning for undervisning av voksne minoritetsspråklige som har lite eller ingen skolegang. Det er få erfaringer å bygge på i denne undervisningen og vanskelig å finne egnet undervisningsmateriell. Forfatterne har derfor lagt vekt på forslag til materiell ved siden av ulike metodiske tilnærminger/metoder. I 1998 kom det en ny opplæringsplan, nye rammer og retningslinjer for opplæringen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette innebærer blant annet at de deltakerne som har lite eller ingen skolegang får langt flere timer til å lære å snakke norsk, til å lære å lese og skrive og til å orientere seg om norske samfunnsforhold. Forfatterne av boka tar for seg noen av de problemstillingene lærerne vil møte i undervisningen, og gir konkrete forslag til hvordan den kan legges opp for å bli relevant og forståelig for deltakerne. Det er lagt spesiell vekt på temaundervisning, muntlig undervisning og lese- og skriveopplæring. Boka er en oppfølging av forskningsprosjektet "Alfabetiseringstilbudet for voksne innvandrere" som er gjengitt i boka Alfa og Omega som kom ut på Novus forlag i 1996.InnholdDel 1: Mening og forståelse, forutsetning for læring Voksne i læringssituasjonen Deltakersamtalen - et nyttig redskap for læreren og deltakeren Å lære å lære blir en del av undervisningen Om å bruke bilder i undervisningen Temaundervisning Tre eksempler på temaundervisning Del 2: Den muntlige språkopplæringen Talespråkets rolle i begynnerundervisningen Arbeidsmåter i den muntlige andrespråksundervisningen Del 3: Lese- og skriveopplæringen Formidler skolen den skrivekyndigheten som deltakerne trenger? Alfabetisering er mer enn å lære bokstavene Begynneropplæring i lesing og skriving - en helhetlig tilnærming fra starten av Om tekstene og arbeidet med dem Forslag til rekster som kan brukes i undervisningen Hvordan kan vi arbeide med tekstene? Noen undervisningseksempler.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid