Mæhlum, Brit: Konfrontasjoner

Mæhlum, Brit: Konfrontasjoner

  • 285,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Når språk møtes


Boka er en monografi over ulike tilfeller av språk som møtes; dialekt–standard, dialekt–dialekt, minoritetsspråk–majoritetsspråk, nasjonalspråk–globalspråk, og til slutt den norske ”paradegrenen” nynorsk–bokmål. Det empiriske ­utgangspunktet ligger primært i norske språkforhold, men de teoretiske ­implikasjonene er langt mer overordnete og generelle.

En av de primære ­ambisjonene med boka er rett og slett å komme fram til en inngående og prinsipiell forståelse av hva slags krefter som er virksomme når språk møtes. Er det overhodet mulig å peke på noen fellestrekk i de relasjonene som eksisterer internt i de ulike kontaktforholdene, og som bidrar til at én part blir dominant, mens den andre kommer under press og eventuelt står i fare for å bli eliminert?

Hver del av boka kan studeres som mer eller mindre selvstendige og avsluttede helheter. Samtidig går det en rød, teoretisk tråd gjennom de fleste ­kapitlene, med motsetningen mellom tradisjon og modernitet som den sentrale dimensjonen.

Konfrontasjoner er en bok særlig beregnet på masterstudenter og andre ”viderekomne” innenfor et sosiolingvistisk forskningsfelt.  


Brit Mæhlum (f. 1957) er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim (NTNU).