Rogan, Bjarne: Mellom tradisjon og modernisering

Rogan, Bjarne: Mellom tradisjon og modernisering

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie1800-tallets historie er også historien om kampen mot avstandene, i form av tid og kostnader, besvær og isolasjon. Personbefordring og informasjonsutveksling sto overfor nye krav om hurtighet, regelmessighet og lavere kostnadsnivå. For varetransporten var utfordringene tyngde og volum, kapasitet og fremkommelighet. Det er denne historien Mellom tradisjon og modernisering behandler. Boken belyser en rekke emner - fra innenriks passtvang, sundmannsvesen, vei- og brobygging, landeveislokomotiver, post og telegraf, til bøndenes føringskjøring og markedsferder, vinterveier, snøploger og isvekking, med mye mer. Særlig vekt er lagt på skyss- og veivesen og bøndenes naturalarbeidsplikter. Emnene settes inn i en samfunnsmessig kontekst, der perspektivene er brytningen mellom tradisjon og endring, teknologi og økonomi, ideologier og demokratisering. Det fokuseres spesielt på møtet mellom gammelt og nytt fra 1840-årene - det tiåret da «samferdselsevangeliet» ble lansert og hamskiftet i det norske storsamfunnet fant sted. Stikkord er overgang fra muskel- og vindkraft til dampkraft, fra vintertafikk til sommertrafikk, fra meier til hjul, fra bakkete veier til flate chausséer, fra bøndenes enkle broer til ingeniørenes svevende konstruksjoner, fra naturalarbeid til moderne skatteordninger.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid