Gundersen, Helge: Linjedansere og pantomine på sirkhus

Gundersen, Helge: Linjedansere og pantomine på sirkhus

  • 273,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Folkeetymologi som morfologisk omtolking

Denne boka handler første rekke om det språklige fenome net kalt "folkeetymologi". Dette er analogiske, morfologiske omtolkinger som særlig gjelder "leksikalske" ordelement. Albue kan bli til armbue pga. arm, hantere har blitt til hand tere etter innflytelse fra hand, og kakadu har fått varianten kakadue pga. ordet due.

Ett kapittel av boka er via en tematisk ordna oversikt over tidligere forskning i emnet. I forfatterens egen analyse blir det bl.a. gjort greie for hva som skjer psykologisk i sjølve omtolkingsprosessen, folkeetymologiene blir sett i sammen heng med ulike typer morfologisk struktur, en ser på hva slags semantiske og fonologiske endringer vi kan ha, en argumenterer for at folkeetymologi ikke er ei form for etymo logi, og det blir skissert hva språkbrukerne oppnår med endringene. Den teoretiske basisen, gjort greie for i et eget kapittel, er kognitiv grammatikk.

Den siste delen av boka er ei kommentert ordliste med flere hundre forekomster fra norsk, svensk og dansk. Mye av det er basert på eldre framstillinger av folkeetymologi, men det er også en del nytt materiale.

Helge Gundersen, født 1965, er cand. philol. med nordisk hovedfag fra 1993.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid