Helleland, Botolv (red./ed.): Norsk språk i Amerika

Helleland, Botolv (red./ed.): Norsk språk i Amerika

  • 256,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Norsk språk i Amerika var emnet for ein konferanse på Blindern 19. november 1987. Planleggingsgruppa for gransking av norsk språk i Amerika stod som arrangør. Det deltok 26 personar, og 10 av desse hadde foredrag eller kortare innlegg.

Denne boka byggjer på foredraga frå konferansen. Dei fleste ar tiklane er utvida og omskrivne. Etter oppmoding frå redaktøren har to artiklar (P. Hallaråker og E. Haugen) kome i tillegg.

Boka tek i fyrste rekkje sikte på lesarar med norskspråkleg bak grunn, men med tanke på eit engelskspråkleg publikum er det gjeve etter måten fyldige samandrag på engelsk. To av artiklane er skrivne på engelsk.

Planleggingsgruppa vonar denne publikasjonen kan vera med å auka interessa for norsk mål i Amerika.

Preface

A conference on Norwegian Language in America was held at the University of Oslo, Blindern, Norway, on November 19, 1987. This conference was organized by the Planning Group for Research on the Norwegian Language in America. There were 26 participants, of whom 10 presented papers.

This edition contains the edited and extended versions of these papers. The contributions of P. Hallaråker and E. Haugen were added after the conference.

Though this volume is primarily for readers with a knowledge of Norwegian, extensive summaries are given in English. Two of the articles appear only in English. The Planning Group hopes that this edition will contribute to an increased interest in research in the Norwegian language in America.

Oslo, januar/January 1991
Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid