Moe, Steinar: Tro og lære

  • 259,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Tredje utgave. Revideringen av boka er gjort ut fra L97. For å forstå hva kristendom egentlig er, står troslæren sentralt. I denne boken forsøker Steinar Moe å gi svar på de mange spørsmål som kan stilles om dette. Og som alltid når troslæren behandles, berøres mange viktige områder. Det er derfor lagt vekt på at denne boken skal gi en så bred oversikt over emnet som mulig. Selv om boken bevisst orienterer seg ut fra det bibelske materialet, slik dette er forstått innenfor en luthersk bekjennelsestradisjon, vil mye av stoffet som er behandlet være felleskristent stoff. Fremstillingen er først og fremst beregnet på studenter i lærerhøgskolen, men den vender seg også til et bredere publikum som vil studere allmenne problemstillinger knyttet til kristen tro. Den pedagogiske tilretteleggingen er hovedsaklig ment å være en rettledning for de som skal bli lærere i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, men den vil også være et utmerket utgangspunkt for undervisning i bibelskoler, for bruk i bibelgrupper osv.
Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid