Akselberg/Barndon/Grove: Region og regionialisering

Akselberg/Barndon/Grove: Region og regionialisering

  • 420,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Perspektiv og prakis

Antologien spring ut av det faglege miljøet rundt det tverrfakultære satsingsområdet Region og regionalisering som vart til ved Uni­versitetet i Bergen i 2005, og det tilhøyrande masterprogrammet som fekk si studie­administrative forankring ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) og kom i gang frå 2007. ...

Forfattarane represen­terer alle fem fakulteta som var involverte i satsinga som vart vedteken lagt ned i 2014, og har sjølve vore knytte til masterprogrammet. Gjennom sine artiklar speglar bidragsytarane den fleirfaglege tilnærminga som låg til grunn for opprettinga. Bidraga deira er samla i tre bolkar, som tematiserer ulike faglege og teoretiske inntak til region og regionalisering: «Regionar, identitet og regionsbygging», «Region, stad og regionalisering» og «Regiona­lisering, forvaltning og utvikling».

Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. Akselberg har vore med i leiinga for Region og regiona­lisering frå det vart oppretta i 2005, og har delteke i undervisninga ved masterprogrammet.

Randi Barndon er førsteamanuensis i arkeologi ved AHKR. Barndon var programkoordinator for masterprogrammet frå 2007 til 2014, og ho har undervist og rettleia masterstudentar ved masterprogrammet.

Knut Grove er koordinator for masterprogrammet og førsteamanuen­sis ved AHKR. Han er elles tilsett som forskar ved Uni Research Rokkansenteret.


Innhald

Knut Grove, Gunnstein Akselberg & Randi Barndon: Perspektiv på region og regionalisering

1 Regionar, identitet og regionsbygging

Knut Grove: Mellom Gulatingslagen og nasjonalstaten. Om trekkinga av historiske liner i norsk regionhistorie

Dag Hundstad: Nord og sør – nordnorsk og sørlandsk regionalisme i komparativt perspektiv

Gunnstein Akselberg: Talespråkleg regionalisering i Skandinavia – Ei komparativ tilnærming til utviklinga av talespråklege regionar i Danmark, Sverige og Noreg

Tove Ingebjørg Fjell: «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv». Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 – 1904

Nils Georg Brekke: Vestkystens arkitektur og landskap – ein atlantisk kulturregion

2 Region, stad og regionalisering

Peter Emil Kaland, Kari Evensen Natland & Arne Abrahamsen: Nordhordaland biosfæreområde – et regionalt tiltak for bærekraftig utvikling

Grete Rusten & Brita Hermelin: Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen

Anne Karen Bjelland & Torunn Selberg: Kystpilegrimsleden – et ledd i regionaliseringen av Vestlandet?

Randi Barndon & Asbjørn Engevik: Industristeder og samtidsarkeologi – utgravninger i Skjeggedal, Tyssedal i Hardanger

Haci Akman: Komplekse gatesamfunn: Et mangfoldig blikk på Nygårdsgaten i Bergen

3 Regionalisering, forvaltning og utvikling

Anders Lundberg: Vindkraft og vasskraft i eit klima- og miljøperspektiv

Sigrid Eskeland Schütz: Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt

Nicolas J.I. Rodriguez: Region og regionalisering i høve økosystembasert forvalting av marine ressursar

Arnt Fløysand & Stig-Erik Jakobsen: Næringsutvikling på Vestlandet: Omstillingsevne og regional fornyelse

Svein Larsen & Katharina Wolff: Er cruiseturisme forenlig med bærekraftig regional reiselivsutvikling?

Bidragsytere


ISBN 978-82-7099-872-2, 366 sider, heftet
Format: 15,5x23 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2016, språk: nynorsk, bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid