Heggelund, Kjell Tørres - Setningsadverbial i norsk

Heggelund, Kjell Tørres - Setningsadverbial i norsk

  • 154,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Ein syntaktisk og semantisk-pragmatisk studie med ein omtale av adverbialframstillinga i norsk grammatisk tradisjonBoka gir eit oversyn over dei ulike adverbialkategoriane i norsk. Hovudvekta er lagd på å avgrensa setningsadverbial frå andre adverbialtypar og skildra ulike undergrupper av setningsadverbial både formelt, syntaktisk, semantisk og pragmatisk. Poenget med den pragmatiske analysen, som står særleg sentralt i boka, er å syna korleis funksjonen til einskilde setningsadverbial kan skifta frå situasjon til situasjon. Tromsø-studier i språkvitenskap 2.