MIN 12. Mattfolk, Leila: Attityder till det globala

MIN 12. Mattfolk, Leila: Attityder till det globala

  • 240,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


En majoritet av finlandssvenskarna säger att de är negativa till importord och till engelskans inverkan på svenskan: den engelska påverkan är för stor, och de ord som kommer in borde ersättas med svenska ord.

Men att byta ut de engelska ord som redan är etablerade tycker de skulle vara svårt och onödigt – svenska ersättningsord uppfattar de som otympliga och en anpassad stavning av engelska ord till svenska tycker de är fånig.

 

I denna studie beskrivs finlandssvenskars åsikter om och attityder till modern språkpåverkan. Generellt anser de att engelska och finska är språk som varje finlandssvensk bör behärska. Finlandssvenskarna känner också att det nordiska är viktigt, och att man i nordiska sammanhang bör använda skandinaviska språk, men samtidigt har de stor förståelse för att man också kan använda sig av engelska i Norden – i synnerhet när finnar och islänningar deltar i samtalet.

Domänförluster är inget som oroar finlandssvenskarna – nyttoaspekten är viktigast: En finländsk politiker bör tala engelska för att vara trovärdig i EU-sammanhang och finländska forskare bör skriva på engelska för att nå en större publik. Men för en finlandssvensk låtskrivare gäller konstnärlig frihet i språkvalet.

De huvudsakliga informanterna för studien är anställda på olika nivåer i olika typer av företag. Förutom traditionella sociolingvistiska variabler (ålder, kön, utbildning) undersöks informanternas livsstil, som visar sig vara relativt utslags­givande i relation till uppfattningen om engelskans påverkan på finlandssvenskan. Det visar sig också viktigt att (med hjälp av diskursanalys) läsa mellan raderna av vad informanterna säger, för att få en mer detaljerad bild av vad finlandssvenskar egentligen tycker om språkpåverkan och språknormering i vårt senmoderna tvåspråkigt svensk-finska finländska samhälle där engelskan får en allt starkare roll.

Leila Mattfolk är forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken och doktorand i nordiska språk vid Helsingfors universitet.


Vi anbefaler også