Bibliotheca Nordica

Skriftserien Bibliotheca Nordica ble grunnlagt i 2009. Den inneholder monografier og artikkelsamlinger om nordisk middelalder i vid forstand, det være seg i et språklig, litterært eller historisk perspektiv. Serien aksepterer bidrag på skandinavisk, engelsk og tysk, og den er åpen for bidragsytere fra alle land.