Bibliotheca Nordica

Bibliotheca nordica banner

Skriftserien Bibliotheca Nordica ble grunnlagt i 2009. Den inneholder monografier og artikkelsamlinger om nordisk middelalder i vid forstand, det være seg i et språklig, litterært eller historisk perspektiv. Serien aksepterer bidrag på skandinavisk, engelsk og tysk, og den er åpen for bidragsytere fra alle land.

Serien ble grunnlagt av Odd Einar Haugen (ved Universitetet i Bergen), Karl G. Johansson og Jon Gunnar Jørgensen (begge ved Universitetet i Oslo). De tre grunnleggerne var serieredaktører for de første ni bindene av serien. Fra og med det tiende bindet overtok Kristel Zilmer (Kulturhistorisk museum i Oslo) som serieredaktør etter Jon Gunnar Jørgensen. I 2024 trer Lena Rohrbach, professor i nordisk filologi ved Universitetet i Zürich og Basel, inn i redaksjonen og erstatter med dette Odd Einar Haugen. 

Flere av bindene har egne bindredaktører. I tillegg til den faglige vurderingen som bindredaktørene og serieredaktørene gir, blir bøkene vurdert av fagfeller for å sikre et høyt og konsistent nivå.

Målgruppen for serien er alle som er interessert i nordisk middelalderforskning, særlig i det akademiske miljøet, men initiativtakerne håper at bøkene også vil nå et videre publikum.

Status for serien ved starten av 2024 er at to nye bind er på trappene. En monografi om Codex Hardenbergianus av Anna Catharina Horn og en artikkelsamling om arkivering i Norge på 1400-tallet med Anna Catharina Horn og Karl G. Johansson som redaktører.