Hemstad, Ruth (red.): Opplysning, vitenskap og nasjon

Hemstad, Ruth (red.): Opplysning, vitenskap og nasjon

  • 350,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Denne boken handler om norsk kunnskapshistorie sett gjennom en nøkkelinstitusjon: biblioteket. Det er i år 200 år siden Frederik 6. gjennom et kongelig reskript opprettet Universitetet og Universitetsbiblioteket i Oslo. Hvordan så biblioteksituasjonen i Norge ut i årene rundt Universitetsbibliotekets grunnleggelse? Denne artikkelsamlingen behandler i første rekke fremveksten av de første fag- og forskningsbibliotekene i Norge, men ser også nærmere på folkebibliotekenes spede begynnelse, på foreningsbiblioteker og på private boksamlinger – som i mange tilfeller dannet grunnlag for offentlige samlinger. I tillegg til bibliotekene i Christiania studeres utviklingen i Trondheim, Bergen og Kongsberg.

Universitetsbiblioteket fikk fra begynnelsen av rollen både som Universitetets og nasjonens bibliotek. Denne boken belyser grunnleggingsårene, fra 1811 frem til innflytting i de nye lokalene på Solli plass i 1913 og de første årene der, med et særlig blikk på hvordan Universitetsbiblioteket ivaretok de nasjonale bibliotekoppgavene. Disse oppgavene er i nyere tid overført fra Universitetsbiblioteket i Oslo til Nasjonalbiblioteket, men institusjonens historie strekker seg altså 200 år tilbake i tid.

Kronologisk strekker artiklene i boken seg fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. I denne perioden var bibliotekene viktige støttespillere og aktører både for utviklingen av en allmenn offentlighet, vitenskapelige miljøer og nasjonal kultur.

Bibliotekenes utvikling i Norge i denne perioden er studert i begrenset grad. Ved å se nærmere på de ulike samlingenes oppbygning, profil og til dels bruk, kastes nytt lys over en mindre kjent del av norsk vitenskaps- og kulturhistorie. Mer spesifikt bidrar studiene i denne boken til å trekke inn bibliotekhistoriske perspektiver på grunnleggelsen og de første årene av universitetets – og den nye norske statens – historie.


Innhold

Forord

Pliktavlevering, forskningsinfrastruktur – og opplysning ….. 5
Vigdis Moe Skarstein

Innledning ….. 11
Ruth Hemstad

Christiania katedralskoles bibliotek og Deichmanske bibliotek. To opplysningstidsbiblioteker og deres felles historie ….. 21
Ernst Bjerke

Krigsskolens bibliotek 1750 –1820. Dannelse og utdannelse ….. 53
Ernst Bjerke

Bergseminaret i Kongsberg og dets bibliotek 1784–1814 ….. 79
Øivind Berg

Grunnstammen i Universitetsbiblioteket ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Myter, realiteter og spørsmål om bøkene i Universitetsbiblioteket 1811–17 ….. 113
Elisabeth Eide

Fra sur plikt til milde gaver. Tilvekst av norsk historisk litteratur til Universitetsbiblioteket 1817–70 ….. 137
Anne Eidsfeldt

Universitetsbiblioteket og dei nasjonale bibliotekoppgåvene 1870–1922 ….. 175
Johan Henden

Liv og virke på Universitetsbiblioteket i A. C. Drolsums tid som overbibliotekar ….. 203
Bjørg Dale Spørck

“Et Nationalbibliothek, eller om man vil Norges ypperste Stiftsbibliothek”. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fram mot 1870 ….. 237
Magne Njåstad

Bergens Museums Bibliotek 1825–1946 ….. 257
Jan Olav Gatland

Det Norske Studentersamfunds bibliotek Mellom Minerva og Bacchus ….. 281
Tor Ivar Hansen

Opplysning, vitenskap og nasjonsbygging i fire store private boksamlinger på 1800-tallet ….. 303
Elisabeth S. Eide

Forfatteroversikt ….. 339


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid