Hemstad, Ruth (red.): Opplysning, vitenskap og nasjon

Hemstad, Ruth (red.): Opplysning, vitenskap og nasjon

  • 310,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Denne boken handler om norsk kunnskapshistorie sett gjennom en nøkkelinstitusjon: biblioteket. Det er i år 200 år siden Frederik 6. gjennom et kongelig reskript opprettet Universitetet og Universitetsbiblioteket i Oslo. Hvordan så biblioteksituasjonen i Norge ut i årene rundt Universitetsbibliotekets grunnleggelse? Denne artikkelsamlingen behandler i første rekke fremveksten av de første fag- og forskningsbibliotekene i Norge, men ser også nærmere på folkebibliotekenes spede begynnelse, på foreningsbiblioteker og på private boksamlinger – som i mange tilfeller dannet grunnlag for offentlige samlinger. I tillegg til bibliotekene i Christiania studeres utviklingen i Trondheim, Bergen og Kongsberg.

Universitetsbiblioteket fikk fra begynnelsen av rollen både som Universitetets og nasjonens bibliotek. Denne boken belyser grunnleggingsårene, fra 1811 frem til innflytting i de nye lokalene på Solli plass i 1913 og de første årene der, med et særlig blikk på hvordan Universitetsbiblioteket ivaretok de nasjonale bibliotekoppgavene. Disse oppgavene er i nyere tid overført fra Universitetsbiblioteket i Oslo til Nasjonalbiblioteket, men institusjonens historie strekker seg altså 200 år tilbake i tid.

Kronologisk strekker artiklene i boken seg fra slutten av 1700-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. I denne perioden var bibliotekene viktige støttespillere og aktører både for utviklingen av en allmenn offentlighet, vitenskapelige miljøer og nasjonal kultur.

Bibliotekenes utvikling i Norge i denne perioden er studert i begrenset grad. Ved å se nærmere på de ulike samlingenes oppbygning, profil og til dels bruk, kastes nytt lys over en mindre kjent del av norsk vitenskaps- og kulturhistorie. Mer spesifikt bidrar studiene i denne boken til å trekke inn bibliotekhistoriske perspektiver på grunnleggelsen og de første årene av universitetets – og den nye norske statens – historie.


Vi anbefaler også