Spørck, Bjørg Dale: Axel Charlot Drolsum. Brev 1875-19

Spørck, Bjørg Dale: Axel Charlot Drolsum. Brev 1875-19

  • 360,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Axel Charlot Drolsum (1846–1927) ledet Universitetsbiblioteket i hele 46 år, fra 1876 til 1922. Hans tid som overbibliotekar og sjef for Universitetsbiblioteket ble en sterk og god vekstperiode for biblioteket. Drolsum var den første som begynte å snakke om nasjonale samlinger, og som sørget for å få skilt ut norsk materiale til en egen avdeling i biblioteket. Han fikk gjeninnført Lov om pliktavlevering av norske trykk til Universitetsbiblioteket i 1882 og etablert Universitetsbibliotekets årbok. Ikke minst var han drivkraften bak oppføringen av bibliotekbygningen på Drammensveien 42 som ble ferdig i 1913 og hvor Nasjonalbiblioteket nå holder til. Han definerte gjennom praksis hva det nasjonale skulle være, og slik kan en si at det går en linje fra Drolsum til dagens Nasjonalbibliotek.

Brev er en unik kilde til å oppleve mennesker fra en annen tid i deres egen samtid. Drolsum brevvekslet flittig med personer i inn- og utland. I denne boken utgis 347 av hans brev, de fleste til ledere for de største bibliotekene i Danmark og Sverige, men også mange kjente norske og utenlandske professorer, politikere, forsvarsfolk, bokhandlere og redaktører er å finne blant de rundt 80 brevmottakerne. Kronologisk strekker brevene seg fra 1875 til 1926. Hvordan var så livet innen- og utenfor Universitetsbiblioteket i disse årene? I brevene utdyper Drolsum sine ønsker og vyer for Universitetsbiblioteket, og forteller om mange av de gleder og frustrasjoner han opplevde som leder for Norges største bibliotek i nærmere et halvt hundre år. Brevene er kommentert, og plasseres således inn i sin samtidige kontekst.

Utenfor bibliotek og universitet var det forsvarssaken som gjorde Drolsums navn kjent. Drolsum var formann i Norges Forsvarsforening fra 1889 til 1915, og særlig var gjenreisningen av Norges forsvar viktig for ham. Også denne siden av hans virksomhet blir grundig dokumentert gjennom hans brev.

 


Vi anbefaler også