Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

  • 280,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Selv om Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo hadde ivaretatt nasjonalbibliotekfunksjonene helt siden 1813, skulle det gå nesten 200 år før Norge fikk et eget fullt utbygd Nasjonalbibliotek. Historien fram mot denne etableringen er lang og innfløkt, og den fortelles og fortolkes her for første gang i sin helhet av Marianne Takle. Hvorfor fikk Norge et fullt fungerende nasjonalbibliotek først i 2005, i en tid da mange mener nasjonalstaten er under nedbygging? Hvorfor skjedde det ikke i 1905, da den nasjonale begeistringen var på sitt sterkeste? Hvorfor ble Nasjonalbibliotekets magasiner og deler av bibliotekets drift lagt til jernverksbyen Mo i Rana, 1035 km fra hovedstaden? Og hvordan forstår det nye Nasjonalbiblioteket sin nasjonale rolle, i en periode preget av kulturindustri, innvandring og digital kommunikasjon? For å svare på disse og andre spørsmål følger Takle nasjonalbibliotek-saken i offentlige dokumenter gjennom skiftende økonomiske, politiske og kulturelle kontekster gjennom nesten 200 år. Det er en lang fødselshistorie som her blir dokumentert, og den har ikke bare interesse som institusjonshistorie. I like stor grad er dette historien om samspillet mellom sak og samfunn, om de politiske betingelsene som måtte på plass før et stortingsvedtak kunne gjøres og om hvordan et politisk vedtak blir satt ut i livet og gis innhold.

Nota bene er den vitskaplege skriftserien til Nasjonalbiblioteket, etablert hausten 2009. Skriftserien er Nasjonalbibliotekets eigen formidlingskanal både for forskings-resultat som byggjer på samlinga i biblioteket, og for forsking som har relevans for denne samlinga. Med dette ønskjer vi å oppmuntre til meir forsking på materialet i Nasjonalbiblioteket, og til å heve kvaliteten på denne forskinga. Nota bene har ein vid tematisk profil. For å spegle den fulle bredda av samlinga vår, vil publikasjonane kunne ta utgangspunkt i t.d. hand-skrifter, trykte kjelder, film, musikk, bilete og kringkasting. Vi gjer ut både monografiar, kjeldekritiske utgåver og artikkelsamlingar. Alle utgåvene er fagfellevurderte. Vi tar sikte på at Nota bene skal kome ut med minst éi utgåve i året.

 

Innhold

1.Innledning 11

Et nytt nasjonalbibliotek 11

Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket 12

Nasjonens hukommelse 15

Tidligere studier av Nasjonalbiblioteket 16

Gangen i analysen 17


2.Nasjonen som et system av institusjoner 18

Nasjonens skriftkultur 20

To nasjonsbegrep 21

Nasjonal reproduksjon 23

Nasjonsbygging 27

Hverdagsnasjonalisme 29

Utfordringer mot nasjonalstaten 30

To typer handlingslogikk 32

Nasjonale bibliotekoppgaver 36

Et navigasjonssystem for kulturer 40

Ulike lands nasjonalbibliotek 41

Kilder og metode 43


3.Det nasjonale i biblioteket 1811–1979 45

Trykkekunst, nasjon og sensur 45

Pliktavlevering og kontroll 46

Universitetsbibliotekets første tid 48

Konsolidering om nasjonale ideer 52

Det norske materialet skilles ut 55

Et selvstendig riksbibliotek 61

Universitetet avviser det nasjonale argument 64

Tilvekst, plassmangel og utplassering 67


4.Nasjonalbibliotekavdelingen i Mo i Rana

1980–1989 71

Nasjonalbiblioteksaken på dagsordenen 71

Nasjonens bokarkiv 72

Innsamling av nye medier 76

Kulturen trekkes inn i debatten 83

Universitet uten nasjonale bibliotekoppgaver 87

Teknisk argumentasjon for utskilling 88

Nasjonalbiblioteket etableres i Mo i Rana 89

Fra industrinasjonalisme til kunnskapsnasjonalisme 97


5.Nasjonalbibliotekavdelingen i Oslo 1990–2004 101

Usikkerhet i hovedstaden 101

Behovet for en helhetlig løsning 102

Universitetsbibliotekets skilsmisseerklæring 104

Det trivielle inn i magasinene 106

Deling av samlingene 110

Reaksjoner på det fremmede 113

Nasjonalbiblioteket som pumpestasjon 116

Etablering i Oslo 118

Institusjonalisert historieforteller 119

Felles organisering i Rana og Oslo 122

Kulturmangfoldets egenverdi 125

Nasjonalbiblioteket som fanesak 128


6.Det kulturelle og digitale nasjonalbibliotek

2005–2009 132

Et modernisert nasjonalbibliotek 132

Nasjonens hukommelse – og glemsel 133

Kunnskapsinstitusjon og opplevelsessenter 136

Et multikulturelt nasjonalbibliotek? 139

Territoriet og minoritetsgruppene 142

Kulturen og nordmannsbegrepet 144

Formidling som identitetsmarkør 147

Kulturell kanon i biblioteket 151

Det digitale nasjonalbibliotek 153

Google og offentlig digitalisering 157

Tre strateginotater for digitalisering av alt norsk 160

Kulturarven to–tre klikk unna 164

NBdigital møter kritikk 166

Digitalt sikringsmagasin 169

Opphavsrettigheter 173


7.Oppsummering 178

Underordningsfasen 179

Etableringsfasen 180

Posisjoneringsfasen 185


Referanseliste 188


Short Summary in English 206


ISBN 978-82-7099-545-5, issn 1891-4829, 209 sider, heftet
Format: 16x22 cm, vekt ca. 0,39 kg, publiseringsår 2009, språk: bokmål


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid