Benedictow, Ole Jørgen: Henrik Krummedike

Benedictow, Ole Jørgen: Henrik Krummedike

  • 490,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


En studie i samhandlingen mellom personlighet og renessansesamfunn

Flere forhold har lenge utpekt en avhandling om Henrik Krummedike som en vesentlig arbeidsoppgave. Han spilte en viktig rolle i norsk og dansk politikk gjennom henimot et halvt århundre. Mangt peker mot ham som en sentral og til og med den sentrale skikkelsen i utformingen og iverksettelsen av dansk norgespolitikk. Hans karriere er nært forbundet med tre kongers maktbestrebelser. Den følger norsk politisk historie praktisk talt fra et av høydepunktene i norsk politisk selvhevdelse under seinmiddelalderen, interregnet 1481–3, praktisk talt fram til Norges innlemmelse i Danmark i 1536. Det framgår at det er en historisk utvikling eller prosess der Henrik Krummedike spiller en viktig rolle og det biografiske studiet av hans atferdsstrategier i ulike sammenhenger får gode avsløringsfunksjoner for motiver og og samfunnsmessige årsaksforhold som leder fram til dette utfallet.

Det usedvanlige rike kildematerialet gir også mulighet for nærgående studie av Henrik Krummedikes personlighet. Studiet av hans handlingsmønster i møte med mennesker og ulike nye utviklingsløp i samtiden fra politiske strømninger til teknologiske nyvinninger gir anledning til å vise hvordan han bryter med tradisjonelle middelalderske handlemåter for adelsmenn og søker nye og nyskapende løsninger. Det avdekker en ny personlighetstype formet av den nye samfunnsformasjon som vokser fram i hans samtid, renessansen. Vi møter renessansemennesket Henrik Krummedike.

Innhold

Forkortelser, Karter, Tabeller

Innledning

Det biografiske studie av historie: Mål, midler, muligheter

Den sosiale bakgrunnsveven og oppvekst

De første år i Norge, 1487–1489

Ekteskap og sosial status

Oppgjør med hansaen og kapervirksomhet

Diplomati og krig

Evner, egenskaper og personlighetstrekk med vekt på norm- overskridende handlinger: Foreløpige inntrykk

Henrik Krummedikes ledende rolle i nyorganiseringen av rettsordningen

Konflikt med Odd Alvsson om å ha gjort allmuen ulydig

Innblikk i tidens kriminalitet, rettskonflikter og rettspleie med Henrik Krummedike som (uvitende) cicerone

Bondeoppstand, rettsoppgjør og straff

Mot opprør i Sverige

Krigsutbruddet og beleiringen av Bohus

Drapet på Knut Alvsson

De siste måneder i Norge

Henrik Krummedike i norsk og nordisk politikk 1503–13

Henrik Krummedike i norsk og nordisk politikk 1513–17

Striden om Mogenstrup-godset

Henrik Krummedike og Karl Knutsson

I Christian IIs unåde

Henrik Krummedike og opprøret mot Christian II

Herredagen i Roskilde og Norge-spørsmålet

Henrik Krummedikes sendeferd til Norge høsten 1523

Faser i norsk politikk fram til riksrådsmøtet i bergen i 1524

Riksrådsmøtet i Bergen 1524 og aksjonen mot Henrik Krummedikes norske lenskompleks

Konfrontasjonen i Ribe

Henrik Krummedike-saken etter konfrontasjonen i Ribe

Konflikten hetner til

Mot klimaks: Henrik Krummedike-saken i tiden fra kronings avslaget til motkuppet mot Akershus

Henrik Krummedike-saken og Vincens Lunges fall

Siste runde i saken om Henrik Krummedikes norske len

Henrik Krummedikes siste ferd til Norge og død

Økonomi: jordegods, len og handel

Oksehandel

Personlighet i et tideverv: grenseoverskridende personlighets trekk i overgangen fra senmiddelalder til renessanse og tidlig moderne tid

Sammenfatning og perspektiver

BILAGSAVDELING  I

Godskjøp og adelsslekter i Bohuslen og tilstøtende grenseområder541

Innledning

Bilag 1, del 1: Røe-godset i Bohuslen

Bilag 1, del 2: Andre godskjøp fra Knut Knutsson (Båt)

Bilag 2. Anne Ruds arvepart i Jored-godset i Bohuslen etter broren Otte Rud

Bilag 3. Godskjøp forbundet med slektslinjer og ettermålsmenn i et grenselandskap

Del 1: Ervervelse av jordeiendom fra Karin Tordsdatter

Del 2: Gårdkjøp av Eggert Grupendal

Del 3: Gårdkjøp av Birgitte Henningsdatter

Bilag 4. Andre kjøp av jordegods i Bohuslen og grenseområder

Bilag 5. Kjøp av jordegods i Norge utenom Bohuslen med grenseområder

BILAGSAVDELING  II

Bilag 6. Hartvig Krummedikes farsslekt

KILDER OG FORSKNINGSLITTERATUR

NAVNEREGISTER

Ole Jørgen Benedictow er en norsk historiker, dr.philos., og professor (emeritus) i historie ved Universitetet i Oslo fra 1994. Benedictow har særlig vært opptatt av senmiddelalderen, og et av hans hovedfelter har vært pesten og andre epidemiske sykdommers plass i historien. Han har utgitt Fra rike til provins 1448–1536 (1977, bind 5 i Cappelens Norgeshistorie), Plague in the late Medieval Nordic Countries (1992, doktoravhandling) og The Medieval Demographic System of the Nordic Countries (1993). Han har også utgitt lærebøker. (Fra Store norske leksikon.)

Finnes i følgende formater:
Papirbok: ISBN 978-82-8390-115-3, 621 sider, innbundet, format: 24x17 cm, vekt 1,2 kg, publiseringsår 2023, språk: bokmål


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid