Lind, Marianne et al. (red.): Afasi

Lind, Marianne et al. (red.): Afasi

  • 310,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden, og for hans eller hennes nærmeste familie og omgangskrets. Det er stor variasjon mellom afasirammede, i så vel sammensetning av symptomer og vanskegrad som mestring. Det personer med afasi har felles, er behovet for best mulig tilpasset hjelp og språklig rehabilitering.

Denne boka handler om logopedisk arbeid med afasirammede. I den første halvdelen av boka drøftes aktuelle temaer innenfor afasi­rehabili­tering fra et teoretisk perspektiv, mens den andre halvdelen av boka inneholder åtte kasus­beskrivelser av logopedisk arbeid med afasi­rammede. De personene disse kapitlene handler om, har ulike typer og grader av afasi, og logopedene har arbeidet med forskjellige sider ved språk- og kommunikasjonsvanskene. Til sammen gir kapitlene et mangfoldig bilde av det som foregår i den afasilogopediske praksis­hver­dagen.

Afasi – et praksisrettet perspektiv er den første boka om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge, og den vil gi kunnskap og inspirasjon til eget arbeid for så vel studenter som ny­utdannede logopeder og mer erfarne praktikere.

Boka er et resultat av samarbeid i Afasiforum, et faglig nettverk av institusjoner fra ulike nivåer i tiltakskjeden. Forfatterne er logopeder og andre fagpersoner med lang erfaring innenfor afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliterings­institusjoner og statlige spesial­pedagogiske kompetansesentre.

ISBN 978-82-7099-594-3, 240 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2010, språk: bokmål


Vi anbefaler også