Bjorvand/Lindeman - Våre arveord. Etymologisk ordbok

Bjorvand/Lindeman - Våre arveord. Etymologisk ordbok

  • 695,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Instituttet for sammenlignende kulturforskning/The Institute for Comparative Research in Human Culture (IFSK). Serie B, 105.

Etymologi er studiet av ordenes opprinnelse og av hvordan de har utviklet seg gjen­nom tusener av år både når det gjelder form og betydning.

Arveordene er de eldste ordene i språket vårt. Det innebærer at vi i de fleste tilfellene finner historisk beslektede former i de andre germanske og indoeuro­peiske språkene. Typiske arveord er slektskapsordene bror, datter, far, mor. I motsetning til lånord som sjarm, sjekk og sykkel er disse ordene nedarvet fra det indoeuropeiske grunnspråket.
Når det gjelder behandlingen av arveordenes etymologi erstatter boken Falk og Torp Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog 1903-06 (tysk utgave 1910-11).

Nytt språkmateriale Sammen med en ny kritisk analyse av arveordenes etymologi legger forfatterne fram en mengde nytt språkmateriale, særlig fra indoeuropeiske språk som hettittisk, tokarisk, armensk og de keltiske språkene. Boken inneholder også en systematisk oversikt og behandling av alle beslektede former i de gamle og de moderne germanske språkene, blant disse finnes også en lang rekke former fra våre gamle runeinnskrifter. Boken bringer en rekke nye etymologier, f.eks. dag, elske og sjel.

Harald Bjorvand er professor i germansk filologi ved Universitetet i Oslo.

Fredrik Otto Lindeman er professor emeritus i sammenlignende indo­europeisk språkforskning.

ISBN 978-82-7099-922-4, 1604 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 2,8 kg, publiseringsår 2019, språk: bokmål

 


Vi anbefaler også