Jahr, Ernst Håkon: Skolemesternes konge

Jahr, Ernst Håkon: Skolemesternes konge

  • 435,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Andreas M. Feragen

Denne boka er den første større biografien om den skolelæreren som gjennom hele siste halvdel av 1800-tallet ble ansett som det fremste forbildet og den ledende autoriteten for landets flere tusen lærere.

Andreas Martinus Feragen (1818-1912) kom fra en fattig arbeiderfamilie i Trondheim og endte som “Skolemesternes konge” i Norge. Etter det som blei sagt, var det kong Oscar II som gav han den tittelen.

Feragens biografi illustrerer hva utdanning gjennom 1800-tallets lærer­seminarer kunne bety for evnerike gutter i datidas Norge. Han gikk ut fra Holt seminar ved Tvedestrand 1843, og han skulle seinere som øvingslærer gjennom mer enn 30 år ved den samme institusjonen bli en avgjørende inspirator for kull etter kull av kommende lærere. Feragen var kirkesanger og lærer i Holt i nesten 66 år, totalt var han lærer i nærpå 70 år. Samtidig var han kirkesanger i Tvedestrand i over 40 år. Han stod i stillinga i Holt til han var 93, til rett før han døde i 1912.

Feragen var en av de første som organiserte lærere i egne foreninger. Han var også den første som etablerte et skolebibliotek, var landets første gymnastikk­lærer, skreiv nyskapende lærebøker, tok over som redaktør av Den norske Folke­skole etter Ole Vig og redigerte sju årganger, argumenterte og arbeida aktivt for innføring av sløyd, håndarbeid, hagekunnskap og gymnastikk som skolefag, var skeptisk til bruk av karakterer, osv. Han skreiv artikler og bøker om alle sider ved skolens arbeid – fra grunnleggende teori innen barnespykologi som grunnlag for oppdragelse og pedagogisk virksomhet til helt konkret om undervisningstimer i ulike fag og til hvordan et skolelokale best bør innredes. Samarbeidet mellom hjem og skole var alltid et hovedfokus hos han.


Feragen kom til å påvirke utviklinga av norsk folkeskole i mer enn et halvt hundre år – både når det gjaldt ramme og innhold. Han var den første som fikk St. Olav for bidrag til og innsats for norsk skole. Han fikk også Borgerdåds­medaljen.


Andreas Martinus Feragen var blant 1800-tallets betydeligste pedagogiske publisister i Norge. Likevel er hans bidrag knapt nevnt i oversiktsverk og generelle framstillinger av utviklinga i norsk skole. Mange av de tankene og ideene han lanserte og stod for, vil utvilsomt kunne bidra positivt inn også i dagens skole- og pedagogiske debatt.Innhold

Forord

En søknad til Kongen om pensjon

Slekta fram til Andreas Feragens far og mor
   Slektsbakgrunnen fra Feragen ved Røros
   Farfar og farmor: Even og Anne Martha Feragen
   Foreldre: Svend Andreas og Henrikka Feragen
   Slekta Smiederknegt – Feragen
   Om uttalen av navnet «Feragen»

Oppveksten i Trondheim
   Barndom og ungdom
   Hos «skolemor» Karen – første leseundervisning
   Den første leseopplæring, slik Feragen så det i 1858
   Frue sokns allmueskole, vekselskole
   I øverste klasse
   Korgutt, månedlig lønn
   Det avgjørende øyeblikket
   Turen til Mosvik
   Kort bytte av skole, arbeid for kapellan Schultz, konfirmert 1833
   Fritidsaktiviteter utenom skole og kirkekor
   «Hva skal jeg bli?» Mer skolegang og undervisning
   Kong Carl Johans besøk i Trondheim 1835
   I arbeid for sokneprest Bendix Støren
   Avskjeden med Trondheim
   Fra Trondheim til Kristiansand i september 1839

Kristiansand – Holt – Kristiansand igjen
   Ny by, nye forhold
   Første undervisning i Kristiansand: Søndagsskolen for voksne gutter
   Søknad om elevplass ved Holt seminar 1842
   Opptaksprøve Holt seminar
   Holt seminar 1842/43
   Lærerne
   Klassekameratene
   Norske Folke-Sagn
   Jørgen Moe skriver julesang til seminaristene
   Dimisjonseksamen
   Tilbake til Kristiansand, «Kirkeskolen».
   Kirkeskolen
   Prestene hjelper, men passer også på
   Biskopen kommer
   Feragens lønnsvilkår
   Den nye Drengeskolen
   Musikkurs med Lars Roverud
   Religiøs og kirkelig søndagsskole for barn
   Privatundervisning og Carl Johans stiftelse
   Enorm arbeidsmengde
   Utenom undervisning
   Mulighet for stilling på Holt?
   Gammelklokkeren Ole Reiersens etterlønn
   Forelskelse og forlovelse
   Stilling i Holt lyses ut, Andreas Feragen «beskikkes»
   Avskjed med Kristiansand

Den første perioden som kirkesanger og lærer i Holt
   Feragen blir innsatt som kirkesanger
   Degneboligen ved Holtsmyra
   Holt skole
   Feragen tar fatt
   Skolebygninga utvides
   Ny organisering av skoledagen
   Organisering av undervisninga
   Fagplanene i de to avdelingenes fire klasser
   Ambisiøs skoleplan forut for si tid
   Skoleboksamling – Holt var pionerskole
   Kretsinndeling i Holt etter skolelova av 1860
   Lærerorganisering 1847, foreninger i soknet og prostiet
   Agders lærerforeninger fra 1846 og 1847 blant de første i landet

Feragen som seminarlærer – øvingsundervisninga ved Holt seminar 1846–1877
   Øvingsskole
   Øvingsopplæringa 1839–1846
   Øvingsopplæringa ved Holt seminar legges om fra 1846
   Feragen første gymnastikklærer i Norge
   Feragen knyttes formelt til Holt seminar og blir seminarlærer
   Holt skole som seminarets øvingsskole
   Andreas Faye slutter som seminarbestyrer
   Seminaret flyttes til Kristiansand 1877

Ole Vig og Andreas Feragen, «Den norske Folkeskole»
   Skoleautoriteten Feragen
   To parallellgater i Lillestrøm sentrum
   Feragens første bidrag i Den norske Folkeskole
   Brev fra Ole Vig
   Fottur til Kristiania, juli 1854
   Skolelærermøtet i Kristiania i august 1854
   «Om Belønning og Straf paa Skolen»
   Latinske eller gotiske bokstaver?
   Ole Vig slutter som redaktør, Feragen og Bergh tar over med «Ny Række»
   Feragens artikler i «Ny Række»
   Om lydighet og flid
   Om pensjon for lærerne
   «Forsømte» barns undervisning – spesialpedagogikk
   Feragen pioner innen spesialpedagogikk
   «Julegave» fra Morgenbladet 1860
   Feragen og Ole Vig

Feragens bøker 1856–1905
   1. Regnebøkene
      Feragen og regning
      Diskusjon om regnefaget
      Feragens første regnebok
      To regnebøker i 1856: «Opgaver og korte Vink» og «Regne-ABC»
      Udmaalingsbog (1859)
      Regneøvelser for Pigebørn (1867)
      Regnebog for Folkeskolen, Første Trin (1876), 2det Trin (1877)
      Regne-ABC til at begynde med i Hjemmet, Børneasyler og i Skoler for Smaabørn (1882)
      Feragens regnebøker
   2. Et originalt lærebokprosjekt: Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter (1861)
   3. Bøker om hjem og skole – pedagogikk
      «Hjem og Skole» (1875) og «Om Hjemmets og Skolens Fællesarbeide» (1879)
      «Hjem og Skole» (1875)
      «Om Hjemmets og Skolens Fællesarbeide» (1879)
      «Smaastykker om barneopdragelse og undervisning» (1898)
      «Tilbagesyn paa mit liv med et blik paa folkeskolen før og nu» (1904)
      «Smaaskolen, dens lærefag og deres behandling» (1905)
      Feragens pedagogiske bøker

Deltakelse i offentlige kommisjoner
   1. P. A. Jensens lesebok for folkeskolen og folkehjemmet, kommisjon 1862–1863
      Feragens fire lesebokstykker om hagebruk
      Strid om Jensens lesebok, så suksess
   2. «Barnets første Bog» – Norges første kvinnelige lærebokforfatter, kommisjon 1877
   3. Kommisjon til vurdering av katekismeforklaringer, 1883–1886

Amtsskolekommisjon og amtsskoler, nye moderne skoleplaner i Holt
   Amtsskole (fylkesskole)
   Enda en amtsskole
   Skole for voksne piker
   Holt skole etter at seminaret flytta, nytt skolehus
   Nye moderne skoleplaner fra 1886
   Forsøk på å etablere sløyd for guttene
   Feragens skole i Holt som mønsterskole for hele landet
   Eksamensdag hos Feragen

«Hvad du evner kast af i det nærmeste Krav» – lokale verv og annet utenom skolen
   Verv i kommunen og i frivillige organisasjoner og lag
   Berømte menn på besøk hos Feragen
      Ivar Aasen og Aasmund Olavsson Vinje
      Knud Knudsen
      Eilert Sundt
      Arne Garborg

Barn og familieliv
   Voksende familie
   Første datter, Ingeborg Anna. Feragens mor kommer til Holt
   Kristiane Elisabeth, Axel, Henrik Martin og Inga
   Feragen besøker Trondheim 1880 med sønnen Henrik
   Feragens lønnsforhold tidlig i 1860-åra
   Døtrene Anna og Kristiane, piano i hjemmet
   Eldstesønnen Andreas på jakt
   Offisiell utsending til skolemøte i Ørebro 1868
   Dramatiske år 1868 og 1869 – død og ny fødsel
   Skarlagensfeber i Holt 1869, tragedien slår inn
   Andreas junior, forstmannen
   Axel blir sjømann og handelsmann i USA
   Kristiane, organist og handarbeidslærerinne
   Elisabeth dør 1885; yngstejenta Inga
   Yngstesønnen Henrik Martin, juristen
   Døtrene Kristiane og Inga dør 1891 og 1895
   Feragens økonomi
   Foran siste økt

Den siste økta: 1895–1912
   Flere lærere ved skolen
   To jubileer i 1890-åra
   50-årsjubileet som lærer og kirkesanger i Holt
   St. Olavs Orden
   80 og 85 år
   Feragen bodde ikke aleine
   Feragens økonomi før og etter 1900
   Helsefarlig skoleveg
   Feragen fyller 90
   De siste åra
   Feragen går av
   Feragen dør 16. mai 1912
   Begravelsen 23. mai 1912
   100-årsdagen, søndag 21. juli 1918 – bautaen avdukes

Mannen og verket – skolepioner og «Skolemesternes konge»
   Læreren
   Hvordan framstår Feragens ideer, tanker og språk i dag?
   «Undervisning paa høide med det bedste i andre lande»
   Pioner-ideer og skoleutvikling
   Kunnskap om Feragen i dag
   Leve og dø i Holt

Årstallsoversikt

Andreas Feragens bøker og viktigste artikler
   Bøker
   Viktigste artikler

Litteraturliste

Personregister

 

ISBN 978-82-7099-913-2, 375 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1 kg, publiseringsår 2018, språk: bokmål


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid