Sandøy/Nesse (red.): Norsk Språkhistorie 2 - Praksis

Sandøy/Nesse (red.): Norsk Språkhistorie 2 - Praksis

  • 490,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Bindredaktør: Brit Mæhlum

Kapitlene i dette bindet, Praksis, tar opp ulike perspektiver på språket i bruk – både i tale og skrift og i ulike teknisk betingete medier. Språklig variasjon er et av de viktige omdreiningspunktene – geografisk, sosialt og stilistisk. Det er ingen overordnet kronologisk framstilling som preger dette bindet, men hvert enkelt av de utvalgte praksis-feltene er like fullt strukturert som historiske forløp. Norsk som andrespråk og andre språk i Norge er også grundig behandlet.

En språkhistorie skal forklare hva som har skjedd mellom disse to versjonene av norsk språk. Det gjør Norsk språkhistorie (NSH). Den forteller også om hvordan språket er blitt brukt, og om hvordan folk har vært opptatt av språket til ulike tider. I tillegg omtaler den andre språk i Norge.

Norsk språkhistorie i fire bind er en samlet vitenskapelig framstilling av språket fra urnordisk til nyere moderne norsk. Det har vi ikke hatt tidligere. Verket er skrevet som et samarbeid mellom fagfolk ved universiteter og høyskoler.

Kapitlene i dette bindet, Praksis, tar opp ulike perspektiver på språket i bruk – både i tale og skrift og i ulike teknisk betingete medier. Språklig variasjon er et av de viktige omdreiningspunktene – geografisk, sosialt og stilistisk. Det er ingen overordnet kronologisk framstilling som preger dette bindet, men hvert enkelt av de utvalgte praksis-feltene er like fullt strukturert som historiske forløp. Norsk som andrespråk og andre språk i Norge er også grundig behandlet.


Innhold i Praksis

Detaljert innhald finn du her: http://nsh.novus.no

Kapittel 1: Skriftkunne og språkmedium
Jan Ragnar Hagland, Agnete Nesse og Hildegunn Otnes

1 Allment
2 Skriftkunne eller “literasitet”
3 Skriftsystem
4 Medium til formidling av skrift og konsekvensar for tekstforming
5 Skrift og opplæring
6 Skriving i digitale medier
7 Radio og fjernsyn: Muntlige medier

Kapittel 2: Uformelt talespråk
Jan Svennevig og Ingrid Kristine Hasund

1 Innledning
2 Slang
3 Banning
4 Pragmatiske partikler
5 Avslutning
Transkripsjonsnøkkel

Kapittel 3: Geografisk og sosial variasjon
Ivar Berg, Edit Bugge, Unn Røyneland og Helge Sandøy

1 Tida fram til 1600
2 Norsk talemål i tida frå 1600 til 1800
3 Talemålet mellom 1800 og 1950
4 Talemålet i byer og industristeder
5 Utjamning og ny variasjon frå ca. 1945 til i dag

Kapittel 4: Namn
Inge Særheim og Kristoffer Kruken

Del 1: Innleiing
Del 2: Stadnamn
Del 3: Personnamn

Kapittel 5: Fagspråksarbeid
Johan Myking, Sylvi Dysvik og Håvard Hjulstad

1 Innleiing og oversyn
2 Nasjonalt terminologiarbeid fra RTT til Språkrådet
3 Nynorsk terminologi og nynorske terminologiressursar
4 Eit sentralt domene – oljespråket
5 Nokre hovudtendensar i norsk fagspråkshistorie

Kapittel 6: Andre språk i Noreg
Tove Bull, Espen Karlsen, Eli Raanes og Rolf Theil

1 Presentasjon og innleiing
2 Finsk-ugrisk, med hovudvekt på samisk
3 Latin og gresk
4 Mellomnedertysk
5 Engelsk
6 Norsk romani og valakisk romani
7 Norsk tegnspråk


Kapittel 7: Norsk som andrespråk
Finn Aarsæther

1 Innledning
2 Internasjonal forskning om andrespråkslæring
3 Andrespråk og fremmedspråk – forsøk på en begrepsavklaring
4 Norsk forskning om andrespråkslæring
5 Norsk som andrespråk som historisk fenomen
6 Romanifolket til Norge
7 Skogfinner i Norge
8 Kvener i Norge
9 Nytt innslag av romfolk til Norge
10 Synet på minoriteter og flerspråklighet i første halvdel av 1900-tallet
11 Norsk i utvandrersamfunnene i USA
12 Det flerspråklige Norge etter 1970
13 Noen trekk ved norsk som kan være utfordrende for innlæreren
14 Oppsummering


ISBN 978-82-7099-848-7, 684 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,6 kg, publiseringsår 2018, språk: bokmål/nynorsk


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid