Kristiansen, Ståle Johannes og Kim Larsen (red.): Kristen spiritualitet og teologi

Kristiansen, Ståle Johannes og Kim Larsen (red.): Kristen spiritualitet og teologi

  • 390,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Innsikter fra den katolske tradisjon

Denne antologien presenterer forskningsartikler om kristen spiritualitet – med søkelys på katolsk tradisjon gjennom århundrene. Bokens tekster er skrevet av både teologer, filosofer, filologer og religionsforskere. Biskop Erik Varden har skrevet antologiens forord.

De ulike artiklene i denne boken utforsker katolsk spiritualitet fra et faglig innenfra-perspektiv. Det betyr likevel ikke at forståelsen av denne spiritualiteten er entydig, for boken viser samlet sett at katolsk spiritualitet er et mangeartet og i en viss forstand pluralistisk fenomen. Som kjent har ordet «katolsk» flere konnotasjoner enn de rent konfesjonelle. Katolsk betyr «altomfattende», og en fullstendig katolsk spiritualitet må søke impulser og sannhet utover den vestlige katolske tradisjon. Artiklene i denne antologien viser nettopp dette, for eksempel ved at de drar veksler på innsikter fra østkirkelige tradisjoner. Et viktig mål i antologien er å bygge bro og fremme dialog på tvers av konfesjonelle «grenser». Boken er derfor ikke bare en samling artikler – den er en invitasjon til å utforske, utfordre og utvide vår forståelse om kristen spiritualitet. En forutsetning for å snakke om kristen spiritualitet er bevisstheten om at mennesket bærer i seg en åndelig virkelighet, mennesket er ånd – spiritus. Samtidig handler spiritualiteten om hvordan den indre virkeligheten – og troens realitet – leves ut i hverdagens eksistens. Derfor står både kroppen, det konkrete, det sanselige og estetiske sentralt i en helhetlig forståelse av menneskets spiritualitet – også i denne antologien.

Bokens forfattere:

Erik Varden, Erik Andvik, Clemens Cavallin, Olav Hovdelien, Øyvind Justin Lone, Svein Rise, Peder K. Solberg, Magdalene Thomassen, Kim Larsen og Ståle Johannes Kristiansen.

 

Innhold

Forfatterpresentasjoner

Forord: «Spiritualitet» – et ord med mening?
Biskop Erik Varden O. C. S. O.

Innledning og oversikt
Ståle Johannes Kristiansen og Kim Larsen

Teologi og spiritualitet

Kristen spiritualitet, åndelig teologi og transformative tekster
Kim Larsen

Spiritualitet og teologi i skjønn forening
Ståle Johannes Kristiansen

Varianter av katolsk spiritualitet

Sjelens forening med Kristus: Origenes av Alexandrias Logos-mystikk
Peder Solberg

Det kristna livets fullkomning: Förutsetningar för en thomistiskt inspirerad spiritualitet
Clemens Cavallin

Person i relasjon: Sta. Theresia Benedicta av Korset (Edith Stein) om sjelens vei og Guds gave
Magdalene Thomassen

Skjærsildens transformerende prosess
Kim Larsen

Karl Rahner som mystiker
Svein Rise

Å leve i Ånden – eksistensiell pneumatologi hos Hans Urs von Balthasar
Ståle Johannes Kristiansen
 
Singellivet i lys av kroppens teologi
Erik Andvik

Helliggjørelse av vanlig arbeid og dagligliv – Opus Deis spiritualitet
Olav Hovdelien

Liturgi – kunst – blikk

Blikkets spiritualitet: Å se mer enn det første synlige
Ståle Johannes Kristiansen

Den kristna konstnärens spiritualitet: Reflektioner utifrån Michael D. O’Briens «The Hidden Face»
Clemens Cavallin

Pave Benedikt XVI og messens ekstraordinære form
Olav Hovdelien og Øyvind Justin Lone


Redaktører:

Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi, kunst og filosofi ved NLA Høgskolen i Bergen. Hans sentrale forskningsområder er teologi og kunst, estetiske læremåter og forholdet mellom kirkefedrene og nyere katolsk tenkning.

Kim Larsen er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen, der han underviser i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hans sentrale forskningsområder er innenfor KRLE, spiritualitet og praktisk teologi.


Finnes i følgende formater:
Papirbok: ISBN 978-82-8390-130-6, 252 sider, heftet, format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2024, språk: norsk bokmål, svensk


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid