Kvarv, Sture: Vitenskapsteori. Ny utvidet utgave 2021

Kvarv, Sture: Vitenskapsteori. Ny utvidet utgave 2021

  • 350,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


– tradisjoner, posisjoner og diskusjoner


Denne boken handler om vitenskap – om forutsetningene for vitenskapelig aktivitet og de samfunnsmessige aspektene ved vitenskap som praksis. Teksten her er en sterkt utvidet revisjon av første og andre utgave. I tillegg til en viss omarbeiding av tidligere publiserte kapitler, er kapitlene om forskningsdesign, kvantitative- og kvalitative metoder, historiefaget og kildespørsmålet nye kapitler.

Fremstillingen er i særlig grad konsentrert om samfunnsvitenskap og humaniora, men har også en viss relevans for naturvitenskapelig forskning. Gjennomgående har det vært en ambisjon å knytte vitenskapsteori og forskningsmetode sterkere sammen. Videre er det tatt sikte på å overskride et stadig mer avgrenset og instrumentelt synsfelt for mange forskere. De viktigste mål­gruppene er studenter på master- og bachelornivå ved norske universiteter og høgskoler. I tillegg har det vært en ambisjon, generelt, å spre kunnskap om skapning og anvendelse av forsk­ningsbasert kunnskap.