Christie, Inger Lise: Knivens kunst på tre og horn i Setesdal

Christie, Inger Lise: Knivens kunst på tre og horn i Setesdal

  • 530,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Fra senmiddelalder til omkring 1800: Boller, benker og krutthorn i en kulturhistorisk kontekst

Her presenteres et stort materiale av fint utskårne gjenstander fra Setesdal, som skiller seg fra andre områders folkekunst, og som ikke tidligere har vært omfattende undersøkt.

Det er ølboller og ølfugler, brugdebenker som sto ved åren, og krutthorn og snushorn som var blant bondens statusgjenstander. Hvem skar disse fine tingene? Det har hittil vært ukjent, men her bringes 35 skjærere fra 1700-årene frem i lyset, vi får vite hvem de var og hvor de bodde. De fint skårne drikkekarene hadde ved årets og livets høytider en symbolsk og rituell betydning for menneskene i lokalmiljøet, samtidig som det ga status å kunne by frem vakre ølkar ved gjestebudene. Fremstillingen gir nye dimensjoner til tingene som er overlevert oss fra en tid som ligger over 300 år tilbake.

Inger Lise Christie utdannet interiørarkitekt og har magistergrad i etnologi fra Universitetet i Oslo 1978 med avhandling om båndveving i Norge. Har vært tilknyttet Norsk Folkemuseum fra 1972. Konservator ved Bygdesamlingen fra 1981, førstekonservator fra 1989 til 2000. Har hatt ansvar for flere utstillinger. Har utgitt boken Dåpsdrakter 1993, ny utg.1999, og skrevet artikler om gjenstandsforskning, tekstil, folkekunst, spedbarnsklær og dåpsdrakter.


Innholdsfortegnelse

Forord

Introduksjon
Spørsmål og målsetning
Setesdal i 1700-årene – et kulturhistorisk riss
Dalen
Naturen og bebyggelsen
Kirkene
Trosliv og skikker
Muntlig overlevering og boklig lærdom
Kontakter og impulser utenfra
Gårdene – husene og tunet
Boligen – årestuen, innredning og utstyr
Livet i årestuen
Samtidsskildringer
Perspektiver og tilnærmingsmåter

DEL I. GJENSTANDENE – VISUELL ANALYSE OG TYPOLOGISK GRUPPERING
Innledning til Del I
Undersøkelsens empiriske grunnlag og avgrensninger
Gjenstandsmaterialets egenart
Metodisk bearbeidelse
Treskjæring, et historisk riss

Kapittel 1: Drikkekar til øl
Innledning
Teknikkanalyse
Materiale, fremstillingsteknikker og form
Dekorteknikkene
  Skurdteknikker og redskap
  Malt dekor
  Border og bånd
De enkelte ølkarene med skårne motiver
Ølboller og andre ølkar med «setesdalmotivet»
Varianten «treet», eldre form
Andre boller med eldre form av varianten «treet»
Yngre form av varianten «treet»
Einskjelsboller og hankekopper
Varianten «ranken»
  Boller, einskjelskopper
  Figur med konkavt ansikt
  Figur med kilesnitt-ansikt
  Ranken, -variant
Enkeltstående boller
Ikonografisk analyse og diskusjon av «setesdalmotivet», treet og ranken
Sammenligninger, form og motiv
Figuren i treet og ranken
Figuren i setesdalmotivet: Jesusbarnet som svøpt «reivebarn«?
Tidligere tolkninger av setesdalmotivet
Ølboller med narrative billedfriser
Ikonografiske sammenligninger- forløpere – paralleller
Bollenes form
Motivene
Viftebladskurd
Øløser og store ølfugler
Ølboller, øløser og små ølfugler
Viftebladskurden – historikk
Bladkjedeornamentet
Fugleformede ølkar, setesdaltypen
Innledning
Ølfugler fra Setesdal
Ikonografi – historikk – sammenligninger

KAPITTEL 2: BRUGDEBENKER
Innledning
Teknikkanalyse
Form, materiale, fremstillingsteknikk og redskap
Dekor, skåret – teknikk og redskap
Dekormotiver
  Figurscener
  Ranker
  Bånd og border
De enkelte brugdebenkene
Benker med narrative figurscener
Benker med Apokalypsemotiv
Benker med figurscener i medaljong
Benker med ornamentale motiver, bladranker og bladkjeder
Benker med metallbeslag
Ikonografiske sammenligninger
Tvekamp
«Krullmotiver»
Dommedagsmotivene/apokalypsen
Brugdebenkens bruk og symbolikk

KAPITTEL 3: KRUTTHORN
Innledning
Teknikkanalyse
Form, materiale, fremstillingsteknikk, behandling av horn.
Hva slags dyrehorn?
Skåret dekor, teknikk, redskapene
Metallbeslag
Dekormotiver
Krutthorngruppene
Dekor av ranker og bånd
Figurscener i rektangulære felt
Undergruppen
Narrative motiver på krutthorngruppen med samtidsmotiver
Sammenligninger mellom motivene på de ulike hornene
Konklusjon
To horn som må tas med i diskusjonen
Visuelle impulser og mulige forbilde
Hvor fikk skjærerne ideer og motiver fra?
  Kirkene
  Profane bygninger og inventar
  Bøker og trykk
  Gjenstander
«Rammen» om motivene
Landskapene
Medaljongene
De narrative motivene – historikk
Syndefallet
Absalons død / Absalon og Joab
David og Goliat
Daniel og dragen
Samson og løven
Bebudelsen
Jacobs kamp med engelen
Speiderne i Kanaan
Samtidsmotivene
Tømmerhandelen
Dansende par
Felespiller
Sagnheltene – hvem var de?
Bibelske personer og hedenske helter på krutthorn

KAPITTEL 4: SAMMENLIGNINGER PÅ TVERS AV TYPOLOGI
Innledning
Gruppe 1. To brugdebenker, en benkerygg, «brugde», tre ølboller og en øse/einskjelskopp
Gruppe 2. To brugdebenker og to ølboller
Gruppe 3. En benk, to benkerygger, «brugder», og en kane


DEL II. TILVIRKNINGSKONTEKSTEN

KAPITTEL 5: HVORDAN ETTERSPORE ET HÅNDVERKERMILJØ?
Innledning
Forutsetninger / premisser
Gjenstander med lokalt særpreg
  Drikkekar med «setesdalmotivet»
  Drikkekar med rytter- og figurmotiver i billedfriser
  Drikkekar med romanskpreget «viftebladskurd»
  Drikkekar med bladkjeder, «lykkjeskurd»
  Ølfugler
  Brugdebenker
  Krutthorn
  «Lokale typer»
Dateringer
  Ølfuglene
  Ølkar med «setesdalmotivet»
  Ølboller med figurmotiver i frise
  Romanskpreget viftebladskurd
  Brugdebenkene
  Krutthorn
Kontinuitet / tradisjonsstabilitet
Teknisk tradisjon
  Sammenligninger av teknikk og dekordetaljer
Formtradisjon
Motivtradisjon
Navn, signaturer og gårdsnavn
Teknikk- og tradisjonsoverføring
Håndverks- og husflidsvirksomhet i Setesdal
Teknisk tradisjonsoverføring
Hvordan foregikk kunnskaps- og tradisjonsoverføringen?
Når begynte gutter å skjære? Var det bare gutter som skar?
Treskjærer og ... ? Kombinasjonsvirksomhet
Hvordan arbeidet skjærerne?

KAPITTEL 6: DE ENKELTE SKJÆRERNE
Innledning
Hvem skar? Nøkler til identifisering av treskjærerne
Hvordan forekommer de skårne intialene?
«MED EGEN HAND» – problematikken, historisk om signaturer
Metodikk for identifisering av EH-initialer
Premisser for identifisering av EH-initialer
Skjærerne
De registrerte EH-signaturene
De identifiserte skjærerne
Alfabetisk liste
Liste over skjærerne, alfabetisk etter fornavn
Skjærerne og deres arbeider, signerte og attribuerte
Grunnlaget for identifikasjonene

KAPITTEL 7: SAMMENFATNING OG UTDYPENDE
KOMMENTARER
Introduksjonen
To hovedspørsmål ble stilt
Utdypende kommentarer til kapitlene
Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6

Biografi

Signaturer og skjærere

Kilder og litteratur

Utrykte Kilder

Litteratur


ISBN 978-82-7099-870-8, 624 sider, innbundet
Format: 21x27,5 cm, vekt 2,2 kg, publiseringsår 2016, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid