Lyngstad, Brit Helene: Kroppen som display

Lyngstad, Brit Helene: Kroppen som display

  • 380,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal

Les Mots pour le dire (Gjennom ordene) forteller om en kvinne i krise som finner balansen gjennom en psykoanalyse. Marie Cardinals roman fra 1975 fikk stor oppmerksomhet i samtiden og ble gjenstand for en rekke tidstypiske feministiske og psykoanalytiske analyser.

Kroppen som display presenterer en nylesning i lys av dagens kroppsinteresse innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og viser at det er som kroppstekst denne romanen utmerker seg og får varig verdi. Cardinals roman utforsker kroppen, som et sted hvor kultur og omgivelser skrives inn, og som meningsbærende, i den forstand at den kan leses som en tekst, eller et display.

Gjennom nærlesninger av representative scener undersøker Brit H. Lyngstad hvordan Cardinal setter i scene kroppens tilstander, følelser og bevegelser. Den fremstilles som sammensnørt, grotesk og lykkelig: i stum protest mot kulturens krav, i åpen og grenseløs prosess, og til sist som et utgangspunkt for erfaring snarere enn et tema i seg selv. Skriften skifter karakter avhengig av hvilken kroppskategori som fremstilles, og preges av ulike, til dels motstridende, ideologiske, kulturelle og estetiske stemmer.

Kroppen som display demonstrerer det litterære språkets særegne evne til å artikulere kroppslig erfaring – og skjønnlitteraturens relevans for fagfelt utenfor humaniora, for eksempel medisin og helsefag.


Brit Helene Lyngstad er førsteamanuensis i fransk litteratur ved Universitetet i Agder.


Innhold

FORORD 9

INNLEDNING 13

1 Les Mots pour le dire: i går og i dag 17
2 Psykoanalysen 29
3 Kroppen som display 32
4 Teoretiske inspirasjonskilder 46
   Tale, skrift og kropp 46
   Skrift, kropp og overskridelser 48
   Kroppen som tegn 52
   Kultur, kropp og kjønn 58
   Kroppen i møte med verden og de andre 67
5 Noen metodiske betraktninger 74

I. KONSTRUKSJONER 77

1 Den sammensnørte kroppen 79
2 Å konstruere en kvinne 85
   Nyfødt 85
   Barn 91
   Ungdom 93
   Alderdom og død 104
3 Skammen og den Andres blikk 110
   På toget 112
   Kameraøyet 113
   Total overvåkning 117
   Skammens stemmer og former 119
4 Sirkuskroppen 123
   Å være til for andres blikk 125
   Det performative ved det å være kvinne 129
   Mer symbolsk vold 135
   Autoritær tale og overspent skrift 137
5 Robotkroppen 141


II. DET GROTESKE 153

1 Jeget 159
   Gaten 159
   Blod, svette... 162
   Karnevalismen og Bakhtins groteske kropp 173
   Det karnevalistiske i borgerlig hysteri 179
   Det abjekte 182
   Vannmetaforene 185
   Åpen og lukket på en gang 186
   Tårer og et håp om forløsning 198
2 Fødselen 203
   Symbiose og abjeksjon 204
   Teater og melodrama 209
   Eventyr 214
   Litteratur, psykoanalyse og selvanalyse 217
3 Moren 230
   Tre morsbilder 230
   Detroniseringen 231

III. LYKKE/IDEAL 247

1 Tidlige erfaringer 250
   Barndommens paradis 250
   Stjernehimmelen 254
2 Mot en kropp i likevekt 260
   «Født på ny» 261
   Kroppen som gave 268
   Likeverd og likevekt 270

AVSLUTNING 295


En fenomenologisk kropp 296
Fleksibel, flerstemt skrift 305
Helt til slutt 311

BIBLIOGRAFI 315

Primærtekster 315
Litteratur om forfatterskapet 315
Generell bibliografi 317

APPENDIKS 327

Bøker av Marie Cardinal 327
Bøker av Marie Cardinal oversatt til norsk 327


ISBN 978-82-7099-839-5, 327 sider, heftet
Format: 15,5x23 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2015, språk: bokmål

 

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid