Fodstad, L.A.: Moderne gjennombrudd og sammenbrudd

Fodstad, L.A.: Moderne gjennombrudd og sammenbrudd

  • 380,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Alexander L. Kiellands Jacob

”Han gik ligesom og knuste noget andet, medens han selv voxte, voxte forbi sine tyve Aar, voxte sig saa stor, at han maatte aabne sin tandstærke Mund, - ligesom for at sluge sit eget uhyre Begær.”

Alexander L. Kielland regnes som en av Norges fremste representanter for litterær realisme og den såkalte gjennombruddslitteraturen mot slutten av 1800-tallet. I Jacob (1891) møter vi imidlertid en hovedperson som både truer med å sprenge den realistiske romanformen og legge modernitetens fremskrittsoptimisme i grus.

I Gjennombrudd og sammenbrudd utforskes Kiellands siste roman i lys av samtidens forestillinger om kultur og dannelse, masse og elite, markedsøkonomi og demokrati. Den tematiske analysen kombineres deretter med en undersøkelse av den litterære formen Kielland utvikler mot slutten av forfatterskapet. Med Jacob kan det synes som om det moderne gjennombrudd får sitt sammenbrudd – både estetisk og ideologisk. En utforsking av denne ene romanen blir derfor utgangspunkt for en mer omfattende diskusjon – om Kiellands forfatterskap, om litterær realisme, og om modernitetskritiske tendenser som peker fra Kiellands tid og frem mot vår egen.


Innhold

Forord 5

I. Innledende lesning 11

Den lesbare Kielland 11
Jacob i miniatyr 12
Utgangspunktet 12
Gullet som metafor og metonymi 15
Gjensyn med havsymbolikken 17
Fra eventyrglans til hard valuta 18
Penger som middel og mål 21
Uforklarlig flaks eller Guds utvalgte? 25
Overdrivelsens kunst 27
Kulturkamp i ødemarken 29
En knyttet neve – mot hva? 35
Poetologisk selvfremstilling 41
Problemområder og målsetninger 42
Jacob som interdiskurs 44
Undersøkelsens oppbygning 49


II. Høy og lav 51

Verden som butikk 51
Den gamle orden 51
Den nye orden 52
Dannelsens distinksjoner 54
Attributiv dannelse 54
Dannelse som dressur 56
Dannelse som habitus 58
Frihetskamp og likhetsfrykt 65
Et lite stykke mentalitetshistorie 65
Masseforakt 68
Masseforakt på dansk 76
Masseforakt på norsk 80
Massediskursen i Jacob 84
Fremskritt og forfall 89
Elitære reformer 89
Frihet, likhet, fremskritt og forfall 94
Fremskrittsmytologier 97
Forfallsmytologier 100
Gjennombruddsprosjektet utgått på dato 105


III. Masse og marked 107

Penger og prosa 107
Pengenes frigjørende kraft 110
Økonomisk liberalisme 110
Frihandel og frisinn 113
The self-made man 115
Pengenes nivellerende kraft 122
Fra metall til tall 123
Fra middel til mål 127
Fra kvalitet til kvantitet 129
Markedets makt over sinnene 132
Mellommenneskelig markedslogikk 132
Jenter og gull 136
Penger og religion 144
Massesubjektivitet og konsumentidentitet 147
Markedsøkonomiens moderne gjennombrudd 151


IV. Masse og makt 159

Politisk litteratur 159
Stortingets indre liv 159
Moralitet eller systemkritikk? 163
Jacob og samtidens politiske diskurs 165
Politisk seier og nederlag 165
Veien til Stortinget 168
Den røde fare 172
Demokratiet på vrangen 176
Massens lettpåvirkelighet 176
Den fjerde statsmakt 179
Markedsdemokrati 182
Fører og forfører 187
Jacob og det demokratiske dilemma 193


V. Form og ideologi 197

Estetikk og politikk 197
Om begrepet tendens – med stadig hensyn til Kielland 198
Realisme og modernismeideologi 204
Formens politikk 208
Den kiellandske skrivemåten 212
Typisk eller atypisk Kielland? 212
En nesten betydelig dikter 214
Baklengs inn i fremtiden 217


VI. Litteratur og virkelighet 221

Realisme – hvilken realisme? 221
Realisme som hundre forskjellige ting 222
Realisme som symbolsk form 223
Jacobs visualiseringsunderskudd 226
Fraværende naturskildringer 226
Abstrakte og symbolske rom 228
Miniatyr eller skisse? 231
Virkelighetseffekten 232
Den empiriske effekten 236
Visualitet og virkelighet 237
Temporalitet og virkelighet 240
Referensialitet og virkelighet 245
Personeffekten 246
Bipersoner 248
Hovedpersonen 255
Sannhetseffekten 259
Sannheten som melodrama 262
Sannhetseffektens dominans i Jacob 265


VII. Allegori og dystopi 269

Allegori 269
Allegori som genre, modus og fortolkning 269
Realismens avvisning av allegorien 272
Tørres som Jakob 274
Jakob-motivet hos Kielland og Geijerstam 275
Patriarken Jakob 281
Forholdet mellom Tørres og Jakob 284
Tørres som vampyr 291
Vampyren som fenomen, karakter og metafor 292
Allegorisk historisitet: Tørres som samtidens monster 299
Allegorisk profeti: Tørres som fremtidens monster 304
Forholdet mellom de to allegoriske dimensjonene 306
Allegoriens dystopiske dimensjon 310
Moderne fremtidsvisjoner 310
Litterær dystopi 313
Den dystopiske dimensjonen i Jacob 318
Dystopiens kritiske potensial 324


VIII. Avslutning 327

Oppsummering 327
Kielland lest baklengs 330
Litteratur 335
Personregister 349


ISBN 978-82-7099-799-2, 352 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2014, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid