Alhaug/Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg

Alhaug/Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg

  • 360,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Dei fleste artiklane i denne boka gjer greie for stadnamn og personnamn brukte av språklege minoritetar i Noreg, bl.a. samar, kvenar og romanifolket (”taterar”). Ein artikkel tar for seg personnamn blant nyare innvandrarar. Har dei tatt vare på sin eigen namneskikk eller har dei tilpassa seg norsk namneskikk? Boka inneheld også ein artikkel om namn på teiknspråk og ein artikkel om utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg.