Johannessen/Hagen (red.): Språk i Norge og nabolanda

Johannessen/Hagen (red.): Språk i Norge og nabolanda

  • 390,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Hvordan snakker folk i Norge i dag? Er det noen nyoppdagede forskjeller mellom landsdelene? Er norsk rikere enn nabospråka når det gjelder hvordan man uttrykker eierskap? Hvordan tiltales mor i Sør-Norge og Nord-Norge? Er konjunktivkategorien i norsk virkelig død? Avslører du hvor du er fra om du sier ”flink å sykle”? Visste du at mange norske dia­lekter har et svært intrikat system av ord som tilsvarer ”some” og ”any”, men at dette nå forsvinner? Brukes partikkelen ”nå” like mye som før?

Hvordan snakker folk i Norge i dag? Er det noen nyoppdagede forskjeller mellom landsdelene? Er norsk rikere enn nabospråka når det gjelder hvordan man uttrykker eierskap? Hvordan tiltales mor i Sør-Norge og Nord-Norge? Er konjunktivkategorien i norsk virkelig død? Avslører du hvor du er fra om du sier ”flink å sykle”? Visste du at mange norske dia­lekter har et svært intrikat system av ord som tilsvarer ”some” og ”any”, men at dette nå forsvinner? Brukes partikkelen ”nå” like mye som før?

Slike og mange andre spørsmål har artikkelforfatterne i denne boka stilt seg, og svarene har de fått gjennom å bruke den nye store elektroniske dialektsamlinga Nordisk dialektkorpus, som inneholder opptak og transkripsjoner av samtaler med over åtte hundre personer på norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk fra over to hundre steder.

Bidragsyterne er toppforskere innenfor sine fagfelt, ansatt ved universiteter og høgskoler i Norge og Norden forøvrig. Redaktørene, professor Janne Bondi Johannessen og senior­ingeniør Kristin Hagen, er ansatt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.


Innhold

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen
Om artiklene i denne boka og Nordisk dialektkorpus 7

Syntaks: Ordstilling og konstruksjoner

Kristine Bentzen
Setninger med kanskje i forfeltet i skandinavisk, med vekt på norsk og svensk 27

Tor Arne Haugen
Adjektiv med utfyllingar: Geografisk og medial variasjon 47

Janne Bondi Johannessen, Marit Julien og Helge Lødrup
Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki 65

Ida Larsson og Björn Lundquist
Objektsplacering vid partikelverb i norska dialekter och äldre svenska 99

Øystein Alexander Vangsnes og Marit Westergaard
Ka korpuse fortæll? Om ordstilling i hv-spørsmål i norske dialekter 133

Morfologi og fonologi

Lars-Olof Delsing
Verbsystemet i en västerbottnisk dialekt 153

Thórhallur Eythórsson og Jóhannes Gísli Jónsson
Oblike subjekter i færøysk og islandsk 177

Unn Røyneland og Brit Mæhlum
Det norske dialektlandskapet: sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus 197

Leiv Inge Aa, Kristin Melum Eide & Tor A. Åfarli
Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset 217

Leksikografi: leksikalske ord, partikler og funksjonsord

Ruth Vatvedt Fjeld
Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter 241

Helge Sandøy
Somme har nok høyrt eitkvart om kvantoren nokon før 261

Jan Svennevig
”Det er nå trivelig der innpå, da” Nå – en diskursmarkør i tilbakegang 291

Åse Wetås
Nordisk dialektkorpus og Norsk målføresynopsis – ei samanlikning av to kjelder til talemålsforsking frå kvar si tid 315


ISBN 978-82-7099-795-4, 335 sider, innbundet
Format: 14,5x20,5 cm, vekt 0,6 kg, publiseringsår 2014, språk: Norsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid