Enger, Hans-Olav et al. (red.): Grammatikk, bruk og norm

Enger, Hans-Olav et al. (red.): Grammatikk, bruk og norm

  • 360,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen 15. april 2012

Svein Lie har i mange år arbeidet flittig med grammatikk og grammatiske problemstillinger. Mange nordiskstudenter kjenner klassikeren Innføring i norsk syntaks, men Lie har skrevet flere andre lærebøker.

Han var også en av forfatterne av Norsk referansegrammatikk, og har ellers en omfattende språkvitenskapelig produksjon å vise til, kanskje særlig om syntaks, men også om morfologi, fonologi, semantikk, pragmatikk, språkbruk og språknormer.


Svein Lie har arbeidet ved Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder. Han har vært en omtykt kollega der han har ferdes, og kolleger i inn- og utland ønsker nå å hedre han med dette festskriftet, der nye innsikter om grammatikk, språkbruk og språknorm blir lagt fram i 19 artikler. Festskriftet inneholder også et kort biografisk forord og en bibliografi over jubilantens produksjon.