Jonsson/Solberg: Vil du meg lyde. Balladsångare i Telemark på 1800-talet

Jonsson/Solberg: Vil du meg lyde. Balladsångare i Telemark på 1800-talet

  • 500,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Da folkeminnesamlarane kom til Telemark på 1800-talet, vart dei slegne av den rike vise- og songtradisjonen. Dei gamle mellomaldervisene – balladane – var framleis i hevd i telemarksbygdene, sjølv om tradisjonen var på hell. Men det var så som så med interessa for songarane. Så var dei da også fattige husmannsfolk, for det meste. Og samlarane hadde dårleg tid og brydde seg sjeldan om å spørje songarane ut om livet deira og om tradisjonen dei bar fram.

På denne bakgrunnen er denne boka eit eineståande verk. Boka inneheld livsskildringar av om lag 450 balladesongarar frå Telemark på 1800-talet: storsongarar med eit omfattande og imponerande balladerepertoar, såvel som meir ordinære tradisjonsberarar. Dei levde i ei brytningstid der gammalt stod mot nytt; eksempelvis emigrerte Maren Olsdotter Ramskeid (f. 1817) til Amerika i 1852 – Maren som song den beste forma av Draumkvedet for Landstad.
Boka er eit grunnlagsarbeid for repertoarstudiar av den norske balladen og av tradisjonsutviklinga på 1800-talet. Den set songarane i sentrum og dokumenterer kva rolle slektstradisjon og geografiske tilhøve spela. Vidare er boka eit viktig bidrag til slekts- og lokalhistorie, og den er interessant og underhaldande! Boka er illustrert med eldre og nye foto.


Innhald

Forord (av Olav Solberg)

Innleiing (av Olav Solberg)

Balladesjangren

Strofeformer og rim

Episk, dramatisk, lyrisk

Formlar

Balladegrupper og balladetypar

Vestnordiske og austnordiske balladar

Språket i visene

Til Telemark

Tidlege balladeoppskrifter

Riddaren i hjorteham (ca. 1490)

Friarferdi til Gjøtland (1612)

Ramnebryllaupet i Kråkelund (1647)

Bendik og Årolilja (1698)

Nokre konklusjonar

Innsamling og samlarar på 1800-talet

Jørgen Moe (1813–1882)

Olea Crøger (1802–1855)

Magnus B. Landstad (1802–1880)

Ludvig M. Lindeman (1812–1887)

Sophus Bugge (1833–1907)

Moltke Moe (1859–1913)

Rikard Berge (1881–1969)

Songarane

Kjeldene

Samfunnet

Slekter og einskildpersonar

Litteratur

Förord (av Bengt R. Jonsson)

Balladsångare i Telemark

Inledning

 

1. SAUHERAD

A) Sauherad hovedsogn

Halvor Andresson Tungen (1820–1873)

Liv Sigurdsdotter Kåsa (f. 1821, emigr. 1868)

Kari Jonsdotter Rinde (f. 1837)

B) Nes Sogn

Kari Halvorsdotter Kåsene (1795–1867)

 

2. HEDDAL

A) HEDDAL HOVEDSOGN

Kari Olsdotter Kåsa (f. 1799)

Ingebjörg Olsdotter Hagjen (1802–1876)

Tone Torsdotter Ryen (1823–1880)

B) LISLEHERAD SOGN

Olav Kjetilsson Frømyr (1851–1939)

 

3. BÖ

BÖ HERRED OCH SOGN

Olav Olsson Storemyr (1806–1888)

Niri Olsson Hegnastykket (1846–1932)

Gunhild Hansdotter Tjönnås (1813–1895)

Tore Sigurdsdotter Li (1816–1904)

Tollev Jensson Eikjamyra (1817–1879)

Olav Halvorsson Sjåberg (1821–1905)

Marte Jonsdotter Sjåberg (1820–1896)

Släktkretsen kring Nils Torkjelssons ättlingar

Nils Nilsson Lona (1822–1903)

Liv Nilsdotter Slemmeli (1825–1903)

Halvor Nilsson Tveiten (1834–1901)

Rönnaug Kjetilsdotter Gunvorskås (1813–1902)

Kari Olsdotter Gunvorskås/Skogen (1853–1907)

Halvor Halvorsson Skogen (1845–1928)

Liv Nirisdotter Bratterud (1826–1892)

Dordi Einarsdotter Bratterud (1856–1893)

Anne Einarsdotter Bratterud (1862–1887)

Halvor Eivindsson Plassen (1815–1893)

Nils Sveinkesson Blaksli/Tveiten (1829–1909)

Margjit Talleivsdotter Bjönnfjell (f. 1836)

Tone Halvorsdotter Stokland (1839–1889)

Anne Halvorsdotter Sisjord (1847–1926)

Halvor Halvorsson Folkestad (1839–1928)

Andres Olsson Krosshaug (1849–1928)

Jörund Hansson Verpe (1859–1938)

Tollev Jonsson Langedal (f. 1859)

Kjersti Nilsdotter Bergestig (1860–1925)

Aslaug Sveinungsdotter Roe (1871–1966)

Aslaug Gunnulvsdotter Uvdal (1839–1899)

Gregar Olsson Nordbø (1856–1940)

Ingebjørg Eivindsdotter Skjelbreid (f. 1855) 

Øystein Olsson Kåsa (1874–1923)

Gjermund Augunsson Jordgrav (1842–1931)

 


4. LUNDE

A) LUNDE SOGN

Knut Gunleiksson Grinnerud (1808–1889)

Halvor Jonsson Apalnes (1827–1905)

Jörgen Torsson Grinnerud (1837–1901)

 

5. DRANGEDAL

A) DRANGEDAL HOVEDSOGN

Elling Tomasson Tørnes (1795–1893)

Halvor Gunnarsson Törnes (1815–1903)

Börte Haraldsdotter Tveita (1829–1919)

B) TÖRDAL SOGN

Peter Jonsson Lauvstad (1817–1880)

 

6. HJARTDAL

A) HJARTDAL HOVEDSOGN

Tomine Henrikke Finckenhagen (1803–1880)

Frederikke Elisabeth Finckenhagen (1831–1858)

Kjetil Ellingsson Moen (1805–1897)

Anne Jonsdotter Særsland (1834–1928)

Torbjörn Olsson Lofthus (f. 1827, emigr. 1869)

Signe Halvorsdotter Oksli (f. o. 1787)

B) SAULAND SOGN

Margjit Olsdotter Trå (1791–1868)

Jon Jonsson Myre (1799–1872)

Gullik Gulliksson Kasin (1819–1892)

Margjit Halvorsdotter Killingdokk (1810–1879)

Tone Halvorsdotter Sauland (f. 1787)

C) TUDDAL SOGN

Lars Haraldsson Lofthus/Kåsa (1794–1866)

Margjit Johannesdotter Hovde/Svigsli (1777–1864)

Margjit Hansdotter Hovde (f. 1820)

Olav Kjetilsson Stigen (1809–1887)

Torstein Reiarsson Gvåle (1800–1889)

Margjit Kjetilsdotter Gvåle (1772–1825)

Liv Petersdotter Böen/Landsverk (1819–1879)

Olav Torsteinsson Landsverk (f. 1837)

Sövei Halvorsdotter Hågåviken (1794–1875)

D) GRANSHERAD SOGN

Ragnhild Knutsdotter Bakken (f. 1804, emigr. 1861)

Anne Olsdotter Bolkesjö (f. 1837)

Anne Olsdotter Haugetrå (f. 1863)

Olav Andresson Tufte (f. 1830)

 

7. TINN

B) MÆL SOGN

Bölesläkten:

Anne Jonsdotter Rollag (1781–1867)

Ingebjörg Öysteinsdotter Böle (1807–1897)

Halvor Olsson Böle (1840–1919)

C) DAL SOGN

Knut Johannesson Dale (1834–1921)

 

8. SELJORD

A) SELJORD HOVEDSOGN

Olav Olsson Glosimot (1786–1858)

Anne Olsdotter Golid (1780–1863)

Svein Halvorsson Utgarden (1758–1841)

Anne Sveinsdotter Klomset (1767–1848)

Höye Kjetilsson Övland (1782–1875)

Eivind Halvorsson Loftsgarden (1788–1851)

Leiulv Halvorsson Gotenborg (1794–1864)

Gunhild Hansdotter Hegnin/Rui (1791–1860)

Gunhild Hansdotter Rui (f. 1796, emigr. 1854)

Jorunn Kjetilsdotter Gjuve (f. 1798, emigr. 1870)

Halvor Aslaksson Endrejord (1792–1874)

Targjei Torsson Skoland (1792–1866)

Åse Halvorsdotter Jaranbrekke (1789–1874)

Åsheimsläkten:

Targjei Jörundsson Åsheim (1787–1864)

Tone Targjeisdotter Åsheim (1829–1896)

Alette Talleivsdotter Åsheim (1821–1903)

Ingebjörg Sveinsdotter Kivle (1816–1899)

Tone Olsdotter Kivle (1840–1933)

Åste Sveinsdotter Haugen (1823–1877)

Karl Johan Hansson Brangstrup Bråten (f. 1816, emigr. 1870)

Lavrans Gunleiksson Groven (1801–1842)

Ingebjörg Halvorsdotter Kastet (1812–1881)

Ingebjörg Folkvardsdotter Kastet (1831–1910)

Ragnhild Halvorsdotter Hurum (1813–1889)

Asgjerd Gunleiksdotter Strond (1818–1854)

Lars Larsson Veslestöyl (1830–1905)

Lavrans Knutsson Övland (1829–1901)

Kristian Knutsson Trongkleiv (f. 1838, emigr. 1879)

Margjit Haraldsdotter Trongkleiv (f. 1845, emigr. 1879)

Dordi Haraldsdotter Rindedalen (f. 1833, emigr. 1897)

Ingebjørg Jørundsdotter Telnes (1825–1916)

Torbjørg Andresdotter Lindekleiv (1828–1895)

Anne Halvorsdotter Brekke Nigard (1839–1896)

Margjit Kjetilsdotter Kivle Sudigard (1861–1912)

Bergjit Olsdotter Olavskos (1836–1882)

Svånaug Ånundsdotter Kasine (f. 1863)

Kari Steinarsdotter Dale (1864–1950)

Sigrid Andresdotter Snusbakken (1854–1922)

Eirik Kjetilsson Dale (f. 1854)

Eivind Danielsson Tresland (1829–1911)

Aslaug Halvorsdotter Vindal (1815–1883)

Gunhild Bjørnsdotter Dalen (1852–1919)

Olav Bjørnsson Homsås/Kastet (1822–1915)

Margjit Jørundsdotter Bråten (1845–1919)

Maren Johannesdotter Almannkås (1835–1935)

Åse Larsdotter Undeberg/Lia (1836–1923)

Steinar Jakobsson Åse, ”Blinde-Steinar” (f. 1846)

Gunhild Torsdotter Kivle (1868–1952)

Hølje Nirisson Gonge (1819–1889)

B) FLATDAL SOGN

Öli Eivindsdotter Vauskaret (1788–1864)

Halvor Eivindsson Hagabrekka (1796–1877)

Lavrans Knutsson Hognedalen (1771–1861)

Kjersti Eivindsdotter Haugland (1796–1881)

Anne Halvorsdotter Lid (f. 1818)

Jørund Guttormsson Bringa (1795–1862)

Knut Olsson Skaret (1820–1915)

Guro Halvorsdotter Doverdokk (f. 1751)

Liv Halvorsdotter Huset (1796–1879)

Hilleborg Guttormsdotter Brekke (1825–1899)

Hilleborg Jensdotter Minnesjord (1781–1849)

C) ÅMOTSDAL SOGN

Harald Olsson Smedal (1778-1852)

Eilev Haraldsson Smedal/Groven (1811–1889)

Knut Olsson Böle/Teigen (1812–1864)

Bergjit Halvorsdotter Vehus (1824–1873)

Aslak Olsson Smedal (1842–1911)

Jørund Knutsson Hardang (1859–1933)

Kari Halvorsdotter Varden (1772–1854)

Harald Eigilsson Kvanbekk (1776–1856)

Gunhild Olsdotter Mogan (1791–1877)

Kristense Eivindsdotter Trae (f. 1804, emigr. 1854)

Else Olsdotter Lid (1795–1881)

Else Olsdotter Dale (1840–1931)

 

9. KVITESEID

A) KVITESEID HOVEDSOGN

Tor Sveinsson Hovdekleiv (1803–1868)

Halvor Torsson Hovdekleiv (f. 1831)

Torbjörg Tovsdotter Midbön (1821–1876)

Torvild Talleivsson Midbøn (1812–1894)

Væren Knutsson Breidalen (1803–1880)

Ingebjörg Aslaksdotter Uppgarden (1829–1883)

Anne Danielsdotter Nordskog (1800–1884)

Guro Eiriksdotter Nordskog (1822–1898)

Hans Kjetilsson Nordskog (1846–1921)

Gunhild Gunnarsdotter Haugestöyl (1845–1915)

Gunhild Steinarsdotter Skarprud/Röbakk (1810–1859)

Niels Henrik Fredriksson Pohlmann (1795–1889)

Jørund Aslaksson Austenå (1784–1864)

Aslak Jørundsson Austenå (1835–1922)

Olav Høyesson Langelid (1855–1950)

Olav Eilevsson Åsland (1834–1911)

Rønnaug Eiriksdotter Homman (f. 1828)

Åse Johannesdotter Fürst/Kosi (1803–1895)

Marte Auversdotter Strand (f. 1825)

Gunhild Hansdotter Rudsodden (f. 1850)

Hæge Tormodsdotter Porsmyr (1829–1911)

Gunleik Eilevsson Sandvik (1845–1913)

B) BRUNKEBERG SOGN

Hæge Hansdotter Kastedalen (1787–1870)

Olav Talleivsson Grasberg (1791–1870)

Kari Talleivsdotter Beiteli (1788–1872)

Bergjit Torsdotter Lintveit (1812–1894)

Maren Olsdotter Ramskeid (f. 1817, emigr. 1852)

Olav Gunleiksson Ramskeid (1757–1834)

Gunleik Jörundsson Ramskeid (1725–1804)

Gunleik Jörundsson Heggtveit (1783–1863)

Ingebjörg Targjeisdotter Haugen (1828–1903)

Ingebjörg Gunleiksdotter Sandvik (1820–1889)

Aslaug Gunleiksdotter Omland (1828–1860)

Eirik Gjermundsson Odden (1779–1867)

Halvor Andresson Bjönntveit (1805–1885)

Margjit Lavransdotter Dalen (1806–1878)

Norvald Åsmundsson Tjönnstaul (1805–1884)

Tone Tormodsdotter Nuten (1823–1908)

Tormod Halvorsson Nuten (1862–1953)

Anne Aslaksdotter Donstad (1850–1931)

Aslak Sigurdsson Håtveit (1855–1926)

Bergjit Halvorsdotter Haugan/Svanajord (1861–1936)

Aslak Talleivsson Busterud/Skare (1844–1913)

Anne Targjeisdotter Staulen (f. 1869)

Marte Andresdotter Groven (1845–1895)

Gunhild Jonsdotter Tveit (1841–1941)

Auver Eilevsson Haugkasine (f. 1772)

Kjetil Andresson Staulen (f. 1837)

Torgjus Bjørgulvsson Byggland (1826–1910)

Åsmund Sveinsson Åmås (f. 1823)

Talleiv Talleivsson Åmtveit (f. 1857)

C) VRÅDAL SOGN

Targjeisläkten från Porsvik

Targjei Ormsson Porsvik (1779–1846)

Bergjit Targjeisdotter Folleggdalen (1762–1830)

Gunvor Targjeisdotter Folleggdalen (1802–1864)

Torbjörn Targjeisson Kvæven (1804–1886)

Tov Torbjörnsson Kvæven (1833–1904)

Targjei Targjeisson Kosi (f. 1809, emigr. 1861)

Olav Tovsson Reinskos (f. 1883)

Bergjit Torbjørnsdotter Holtskil (1831–1911)

Aslaug Targjeisdotter Askedalen (1799–1876)

Sigrid Jörundsdotter Kosi (1784–1873)

Tone Targjeisdotter Kosi (f. 1819)

Else Tovsdotter Lönnegrav (f. 1813, emigr. 1866)

Olav Gunnarsson Haugen (1795–1867)

Gro Jonsdotter Kaupmannsflaten (1799–1863)

Kari Targjeisdotter Flatland (f. 1815)

Guro Sveinungsdotter Væting (1800–1886)

Dagne Ånundsdotter Lid (f. 1804, emigr. 1861)

Anne Ånundsdotter Homme (1806–1871)

Olav Gjermundsson Brauti (1789–1848)

Torbjørg Olsdotter Heidi/Heia (1836–1917)

Gunhild Sveinsdotter Veamyrane (1837–1885)

Dagne Sveinsdotter Veamyrane (1840–1924)

Sigrid Sveinsdotter Veamyrane (1848–1920)

Targjei Ånundsson Lurås (1839–1915)

Svein Bendiksson Rindebakken/Rui (1857–1949)

Talleiv Sveinsson Rui (f. 1883)

 

10. LÅRDAL

A) LÅRDAL HOVEDSOGN

Ståleätten:

Knut Trondsson Bjönndalen (1784–1876)

Tone Olsdotter Sagahaugen (1795–1881)

Anne Stålesdotter Mæland (1825–1885)

Gunhild Stålesdotter Sagahaugen (1831–1922)

Margjit Stålesdotter Tvigyva (1744–1820)

Gunhild Petersdotter Tvigyva/Lid (1784–1852)

Kristi Jörundsdotter Mågebekk/Åse (1775–1865)

Hæge Ansteinsdotter Kilan/Findreng (1827–1919)

Gunhild Jörundsdotter Dårelaupe (1780–1863)

Tone Olsdotter Vistadbakken (1786–1868)

Kari Ånundsdotter Vistadbakken (1811–1891)

Dordi Hermansdotter Triset/Midgarden (1792–1878)

Ingeleiv Knutsdotter Ramberg (1785–1863)

Tone Marteinsdotter Höna/Kollberg (1805–1877)

B) HÖYDALSMO SOGN

Släktkretsen kring Eivind Talleivsson Auversækre:

Talleiv Olsson Dalastöyl (1798–1869)

Olav Talleivsson Lofthus (1830–1901)

Eivind Talleivsson Auversækre (1835–1939)

Olav Tovsson Auversækre (1784–1875)

Eilev Olsson Auversækre (1826–1906)

Ådne Olsson Auversækre (1837–1867)

Signe Eivindsdotter Storgård (1790–1861)

Talleiv Olsson Rulland (1782–1861)

Gunhild Halvorsdotter Rusland (1836–1929)

Aslaug Halvorsdotter Krokstöyl (1838–1918)

Halvor Gunleiksson Ormbrekk (f. 1848, emigr. 1868, d. 1912)

Åsmund Olsson Åheim (1850–1924)

Anne Olsdotter Byggland (f. 1857)

C) EIDSBORG SOGN

Johanne Kristensdotter Haugebu (o. 1725–1803)

Såve Ånundsson Bjönneskytte (1794–1848)

Anne Ånundsdotter Lillegård (1792–1863)

Tone Åsmundsdotter Tvigyva (1825–1881)

Anne Olsdotter Moen (1857–1929)

Olav Olsson Rui (1781–1841)

Sissel Öysteinsdotter Mjaugedal (1793–1877)

Gro Olsdotter Mjaugedal (1820–1877)

Ingebjørg Åsmundsdotter Mjaugedal (1856, emigr. etter 1911)

Anne Åsmundsdotter Mjaugedal (1862, emigr. etter 1911)

Tore Tovsdotter Haugebu (1797–1885)

Åste Rikardsdotter Espeli (1798–1881)

Mari Åsmundsdotter Visåsen (1816–1885)

Gjertrud Olsdotter Vistad (1827–1858)

Gunnulv Drengsson Jordet (1848–1928)

Lars Pålsson Bratterud (1829–1908)

Kjersti Jensdotter Lillegård (1840–1921

D) ÖYFJELL SOGN

Aslak Targjeisson Kosi (1778–1865)

Hæge Olsdotter Dalen (1803–1868)

Bergjit Høyesdotter Volhovd (f. 1846)

Øli Gunnulvsdotter Lid (f. 1836)

 

11. MO

A) MO HOVEDSOGN

Åmsberg i Byrtegrend:

Olav Olsson Åmsberg (1743–1829)

Mikkjel Olsson Urbö (1780–1860)

Olav Olsson Profetli (1783–1863)

Hæge Olsdotter Årmote (1787–1860)

Sigrid Olsdotter Floten (1790–1853)

Liv Halvorsdotter Årmote (1801–1868)

Margjit Olsdotter Lien (1814–1877)

Anbjörg Knutsdotter Vistadhaugen (1815–1888)

Gro Knutsdotter Sjåheim (f. 1820, emigr. 1892)

Hæge Eivindsdotter Leirbrekke (1825–1898)

Nils Eivindsson Haugen (1836–1917)

Ingebjörg Targjeisdotter Sandvik (1810–1876)

Hæge Gunnarsdotter Langelid (1781–1869)

Lien i Byrtegrend:

Trond Targjeisson Lien (1776–1841)

Kari Steffensdotter Haugland (1785–1859)

Ingebjørg Trondsdotter Troddedalen (1821–1877)

Targjei Trondsson Moen (1812–1869)

Åsne Nilsdotter Moen (1798–1869)

Trond Targjeisson Moen (1836–1917)

Anne Targjeisdotter Moen (1840–1908)

Anne Knutsdotter Bruhær (1794–1869)

Ingebjörg Jonsdotter Skålen (1775–1829)

Jon Targjeisson Skålen (1801–1878)

Anne Targjeisdotter Skålen (1808–1881)

Ingebjörg Targjeisdotter Vislandskosi (1850–1935)

Torbjörg Larsdotter Gotland/Haugen (1826–1881)

Längs Tokkeån:

Jorunn Knutsdotter Bjönnemyr (1791–1866)

Anne Hermodsdotter Haugen/Dalen (1814–1874)

Anne Gjermundsdotter Haugen (1849–1905)

Langs Tokkeelva:

Hæge Vetlesdotter Bjønnemyr (1832–1905)

Olav Ansteinsson Syning (1804–1880)

Hæge Olsdotter Syning (1837–1913)

Ripilen i Felland:

Torbjørg Gunnarsdotter Ripilen (1820–1893)

Bergjit Pålsdotter Lien/Kalbast (1845–1913)

Anne Olsdotter Mannsverk (1820–1892)

Margjit Olsdotter Felland Austistog (1853–1930)

Halvor Gunnarsson Kalbast (f. 1886)

Hæge Larsdotter Nevestveit (f. 1885)

Olav Knutsson Underberg (1797–1880)

Tone Targjeisdotter Kringlåk (o. 1803–1878)

Ingebjörg Talleivsdotter Haugo (1809–1890)

Margjit Kjetilsdotter Langeli (1810–1896)

Hermod Larsson Dalen (1812–1883)

Ånund Knutsson Mostöyl (1814–1883)

Tone Eivindsdotter Midbö (1815–1899)

Björgulv Ånundsson Rofshus (1825–1886)

Jon Olsson Seljehommen (1859–1930)

Ånund Ånundsson Sigurdsli/Raubekkhaugen (1847–1927)

Hæge Hermodsdotter Kleivi (1843–1925)

Gunvor Pålsdotter Dagsbeitet (1818–1900)

Hæge Torgjusdotter Dølo (1843–1936)

Tone Olsdotter Håtveit (1868–1917)

Gunhild Eivindsdotter Felland Søistog (f. 1832, emigr. 1869)

Targjei Talleivsson Juvet (1836–1905)

Åse Gjermundsdotter Moen (1834–1891)

Olav Olsson Slettetveit (1845–1930)

Hæge Knutsdotter Ljosåk (f. 1892)

Sigrid Petersdotter Mandt (f. 1833)

Ånund Halvorsson Slettetveit (f. 1860)

B) SKAFSÅ SOGN

Bendik Ånundsson Sveigdalen/Felland (1780–1865)

Asgjerd Olsdotter Vislandskosi (1839–1866)

Signe Gjermundsdotter Napper (1788–1865)

Torbjörg Gjermundsdotter Haugen (1792–1862)

Jorunn Sveinsdotter Storåsli (1760–1845)

Elen Jensdotter Rolleivstad (1793–1876)

Anne Bendiksdotter Rolleivstad/Howard (f. 1831, emigr. 1872)

Jorunn Bendiksdotter Storelid (f. 1833)

Signe Olsdotter Sandland (1766–1845)

Turid Olsdotter Sandland (1784–1869)

Bergjit Petersdotter Fles (1812–1871)

Tone Olsdotter Mule (f. 1808)

Såve Ånundsson Iviroen (1789–1857)

Sigrid Såvesdotter Bandaksli (f. 1825, emigr. 1880)

Ingebjörg Talleivsdotter Iviroen (1816–1874 )

Eivind Aslaksson Hangehommen (f. 1835)

Gro Petersdotter Blikom (f. 1834, emigr. 1867)

Guro Talleivsdotter Åsland (1789–1877)

Margrete Gunnarsdotter Brauti (f. 1802, emigr. 1870)

Sigrid Knutsdotter Brattedalen (1811–1891)

Margjit Olsdotter Brattedalen (1851–1917)

Steinar Olsson Kleivi (1771–1849)

Torbjörg Knutsdotter Bregjilskås (1795–1872)

Torbjörg Olsdotter Bilstad (1792–1868)

Margjit Olsdotter Viken (f. 1861)

Guro Olsdotter Bergane (1860–1938)

Signe Targjeisdotter Lauvvik Skrei (1807–1872)

Ragnhild Johannesdotter Kosi (f. 1788, emigr. 1870)

Ingebjørg Jørundsdotter Eikland (f. 1864, emigr. 1884)

Torbjørg Henriksdotter Skreosen (1815–1875)

Søren Knutsson Skreosen (o. 1804–1891)

Knut Jonsson Lone (1841–1917)

 

12. FYRESDAL

A) MOLAND HOVEDSOGN

Gunhild Kjetilsdotter Sundsli (1781–1869)

Gro Gunnarsdotter Haugen (f. 1829)

Astrid Alvsdotter Breivik (1789–1873)

Anne Targjeisdotter Storerui (1810–1867)

Gunvor Gjermundsdotter Lofthus (1841–1868)

Jorunn Targjeisdotter Kosa (1771–1859)

Margrete Knutsdotter Borgji (1800–1888)

Talleiv Olsson Rui (1840–1919)

Tone Olsdotter Kleivane (1791–1881)

Liv Johnsdotter Rui/Lie (1823–1902)

Torbjørg Jørundsdotter Rinden/Lie (1855–1924)

Andreas Olsson Berge (1875–1970)

Anne Olsdotter Gryte (1836–1905)

Eilev Bentsson Åskleiv (f. 1791)

Hæge Knutsdotter Eiken (1823–1906)

Hæge Olsdotter Bergland (1847–1930)

Tolv Toresson Folkestad (1818–1908)

Tone Auversdotter Havstad (f. 1842)

Turid Olsdotter Kleivi (1836–1918)

Eldrid Olsdotter Væting (1837–1926)

Ådne Knutsson Taraldlien (f. 1817, emigr. 1866, d. 1868)

Åse Jonsdotter Moen (1825–1905)

Aslak Olsson Skjeggerud (1828–1916)

B) VEUM SOGN

Margjit Gjermundsdotter Haugane (1830–1918)

Gjermund Olsson Bergland (1796–1874)

Hæge Björgulvsdotter Solli (1785–1870)

Kjetil Björgulvsson Lofthus (f. 1797, emigr. 1870)

Signe Halvorsdotter Veum (1806–1869)

Gjermund Gunnarsson Veum (1842–1924)

Halvor Halvorsson Morkji (f. 1804, emigr. 1867)

Gunhild Torbjörnsdotter Morkji (f. 1802, emigr. 1867)

Grundi Halvorsson Morkji/Vaddeli (1834–1925)

Aslaug Pålsdotter Midbö (1792–1873)

Johannes Larsson Midbö (1806–1877)

Guro Johannesdotter Midbö (1835–1868)

Vrål Gunleiksson Veakos (1819–1897)

Åsne Gunleiksdotter Spokkeli (1789–1868)

Gunleik Såvesson Spokkeli (f. 1842, emigr. 1866)

Olav Såvesson Spokkeli (f. 1844, emigr, 1866)

Olav Jörundsson Rui (1799–1879)

Jorunn Levordsdotter Spokkeli (1821–1899)

Targjei Olsson Storeli (1779–1860)

Olav Gunnarsson Tortveit (f. 1829, emigr. 1861)

 

13. NISSEDAL

A) NISSEDAL HOVEDSOGN

Anne Alvsdotter Dale (1807–1871)

Isak Gunnarsson Dale (1810–1875)

Gunbjörg Eigilsdotter Heimdal (f. 1818, emigr. 1861)

B) TREUNGEN SOGN

Hæge Ormsdotter Kvålen (1820–1883)

Signe Halvorsdotter Homme (1893–1972)

 

14. VINJE OCH RAULAND

A) VINJE HOVEDSOGN

Halvor Gunnarsson Bjåi (1775–1867)

Aslak Olsson Årtveit (1789–1869)

Ragnhild Kjetilsdotter Flatastöyl (1797–1877)

Tone Kjetilsdotter Flatastöyl (1807–1878)

Knut Leiulvsson Svineviki (f. 1823)

Olav Olsson Surgrav (f. 1779)

Signe Halvorsdotter Åmot (1812–1889)

Targjei Augundsson Våmartveit (f. 1797)

Knut Olsson Edland (1753–1852)

Margjit Knutsdotter Groven (1792–1880)

Svein Gunnarsson Groven (1773–1853)

Odd Knutsson Edland (1800–1881)

Anne Jonsdotter Gunvaldjord (1821–1899)

Sigurd Olsson Heii (1818–1893)

Halvor Vetlesson Gugarden (1792–1879)

Margjit Halvorsdotter Tveiten (1835–1923)

Knut Sveinsson Skykkja (1821–1917)

Sigrid Halvorsdotter Utabjå (1827–1925)

Margjit Vetlesdotter Gunvaldjord (1903–1977)

Brita Vetlesdotter Bratland (1910–1975)

Hæge Vetlesdotter Tovsland (f. 1837)

Knut Sveinsson Tveiten (f. 1871)

B) RAULAND SOGN

Steinar Knutsson Giböen (1815–1877)

Rikard Aslaksson Berge (1815–1902)

Sigrid Rikardsdotter Berge (1854–1943)

Rikard Olsson Gøytil (1894–1969)

Olav Knutsson Kråmviki (f. 1844, emigr. 1879)

Margjit Ånundsdotter Jordet (f. 1859)


Bibliografi643

Alfabetisk oversyn over balladesongarane647

Oversyn over norske balladetypar658


ISBN 978-82-7099-663-6, 664 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,5 kg, publiseringsår 2011, språk: svensk/nynorsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid