Nielsen, Peter Juul: Kongruenskonstruktion i dansk

Nielsen, Peter Juul: Kongruenskonstruktion i dansk

  • 300,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


En syntaktisk analyse af indhold og udtryk

Kongruenskonstruktion i dansk handler om den karakteristiske danske serialkonstruktion hvor to verber kongruerer i morfologisk form og derved danner en kompleks verbalhelhed.

Et centralt eksempel på konstruktionen er kombinationen af et positionsverbum og et aktivitetsverbum: hun sidder og læser, men en række andre verbalsammenbindinger falder også ind under kategorien kongruenskonstruktion, fx de gik ned og købte øl, jeg ringer og melder mig til, tag og hold kæft og han købte et blad og kiggede i. Konstruktionen er meget karakteristisk for de skandinaviske sprog, men er hidtil kun beskrevet i begrænset omfang. Denne bog tilbyder en grundig analyse af konstruktionens struktur og semantik. Med udgangspunkt i en teoretisk afklaring af begreberne konstruktion og kongruens og den grammatiske relationstype katatakse (interdependens) fremlægges der en analyse af konstruktionens syntaks med særlig vægt på det syntaktiske indhold. Relationen mellem konstruktionens to kongruerende verber beskrives som en muliggørelsesrelation, og der opstilles en træksemantisk typologi over fire undertyper af kongruenskonstruktionen på basis af variation i syntaktisk struktur.


Peter Juul Nielsen (f. 1979), cand.mag. i dansk og lingvistik fra Roskilde Universitet.


Indhold

1. Grundlag og udgangspunkt
   1.1. Introduktion
   1.2. Problemfelt
   1.3. Serialkonstruktion
   1.4. Tidligere beskrivelser af kongruenskonstruktion
   1.5. Teoretisk ramme
      1.5.1. Funktion, tegn og struktur
      1.5.2. Struktur og substans – designation og denotation
      1.5.3. Indhold og udtryk i syntaksen
      1.5.4. Sprogsystem og sprogbrug
      1.5.5. Rektion og syntaktiske relationstyper
   1.6. Præliminær præsentation af ny terminologi
   1.7. Bogens opbygning

2. KK er ét komplekst prædikat
   2.1. KK er ikke elliptisk sideordning
      2.1.1. Fremrykning til fundamentfelt og restriktion på sætningsadverbialer
   2.2. KK som prædikatsdannelse
      2.2.1. KK er ét prædikat
      2.2.2. KK som en del af verbalsystemet
      2.2.3. Komplekse prædikater
      2.2.4. KK’s udtryksmæssige afvigelse fra andre komplekse prædikater
   2.3. Prædikatsfusion
      2.3.1. Identisk realitetsværdi

3. Syntaktisk struktur
   3.1. Begrebet konstruktion
      3.1.1. Radical Construction Grammar
      3.1.2. Indhold og udtryk i syntaksen
      3.1.3. Et dependensbaseret konstruktionsbegreb
      3.1.4. Afsluttende om konstruktion
   3.2. KK’s konstituerende træk
      3.2.1. GDS’ beskrivelse af særlige træk
      3.2.2. Primære konstituerende træk
   3.3. Kongruens
      3.3.1. Begrebet kongruens
      3.3.2. Betinget og konstituerende kongruens
      3.3.3. Konstituerende kongruens i KK
      3.3.4. Bemærkninger om topologisk kongruens
   3.4. KK’s katataktiske opbygning
      3.4.1. Begrebet katatakse
      3.4.2. Hverken hypotakse eller paratakse
      3.4.3. Katatakse i KK’s indhold
      3.4.4. Katatakse i KK’s udtryk
      3.4.5. Afsluttende om katatakse
   3.5. Koefficientanalyse af kongruenskonstruktionen
      3.5.1. Koefficient og orientering
      3.5.2. De generelle koefficientforhold
      3.5.3. De enkelte KK-typers koefficientforhold

4. KK-typologi
   4.1. Principperne for en konstruktionstypologi
      4.1.1. GDS’ KK-typologi
      4.1.2. KK-typer som resultatet af kompositionelle valg
   4.2. Oppositioner i typehierarkiet
      4.2.1. Primær kontrast: +/–intentionalitet
      4.2.2. Intentionelle konstruktioner: +/–kontakt
      4.2.3. Kontaktkonstruktioner: lokativ vs. possessiv kontakt
   4.3. Samlet revideret typologi

5. Muliggørelsesrelation
   5.1. Begrebet muliggørelsesrelation
      5.1.1. Togebys definition på muliggørelse
      5.1.2. Muliggørelse alene som tilstrækkelig forudsætning
   5.2. Muliggørelse i de forskellige KK-typer
   5.3. Muliggørelse i situativ konstruktion
      5.3.1. Jagten på generel konstruktionel semantik
      5.3.2. Grammatikaliseret kodning i situativ konstruktion
      5.3.3. Grammatikalisering af fundamentale forudsætninger
      5.3.4. Muliggørelsesrelationer er prototypisk intentionelle
   5.4. Afsluttende om muliggørelsesrelationen

6. KK-typerne
   6.1. Situativ konstruktion
      6.1.1. Kodning af situationel tolkningsramme og imperfektivitet
   6.2. Intentionelle konstruktioner
      6.2.1. Diatese i intentionelle konstruktioner
   6.3. Peraktionær konstruktion
      6.3.1. Den peraktionære konstruktions semantik
      6.3.2. Peraktionær konstruktion med prædikativt V1
      6.3.3. Accidens i peraktionær konstruktion
      6.3.4. Peraktionær konstruktion med detransitiveret V1
   6.4. Kontaktkonstruktioner
      6.4.1. Kontaktrelation og konsekutivitet
   6.5. Lokativ kontaktkonstruktion
      6.5.1. Deteliciteret lokativ kontaktkonstruktion
      6.5.2. Perfektiv lokativ kontaktkonstruktion
   6.6. Possessiv kontaktkonstruktion
      6.6.1. Regrammering af konstruktion med detransitiveret V1
   6.7. Afsluttende om KK-typer

7. Konklusion
   7.1. Perspektivering

8. Tegn og forkortelser

9. English summary

10. Litteraturliste

11. Register


ISBN 978-82-7099-650-6, 163 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2011, språk: dansk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid