Fridtjof Nansen Minneforelesninger

Fridtjof Nansen Minneforelesninger

  • 400,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Siden hundreårsdagen for Fridtjof Nansens fødsel 10. oktober 1961 har Det Norske Videnskaps-Akademi årvisst arrangert en Fridtjof Nansen Minneforelesning i anledning fødselsdagen. Minnefore­lesningen arrangeres i samarbeid med Framkomitéen (Komitéen til bevarelse av polarskibet Fram).

Fridtjof Nansens Minneforelesning er blitt en institusjon. Den første ble holdt i Universitetets Aula i nærvær av HM Kong Olav. Fore­lesningen på 150-årsdagen i 2011 ble igjen holdt i Aulaen, i nærvær av DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja.

Som et bidrag til markeringen av Fridtjof Nansens 150-års fødselsdag utgir Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Fram­komitéen dette bindet med utvalgte minneforelesninger. Viten­skaps­­historikeren Geir Hestmark har stått for utvalget. I innlednin­gen setter han forelesningene inn i en videre ramme.