Horgen/Jones/Olsen (red.): Studenten som kom før faget

Horgen/Jones/Olsen (red.): Studenten som kom før faget

  • 410,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Denne boka er et minneskrift om den første norske magister i etnologi ved Universitetet i Oslo, Rigmor Frimannslund (fra 1961 Frimannslund Holmsen). Bidragene kommer fra hennes etnologistudenter på 1960- og 1970-tallet samt yngre forskere og etablerte kolleger i andre fag som historie, sosiologi, kulturgeografi og jordskifte- og eiendomsfag. Boka formidler også en vesentlig del av virksomheten ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning f.o.m. 1940-tallet. Minneskriftet blir utgitt i anledning 100-årsdagen for Rigmor Frimannslunds fødsel 31. januar 2011 og inneholder bl.a. sju av hennes egne artikler. Disse ble først presentert på engelsk fra 1956 til 1998 og er nå oversatt til norsk for minneskriftet. Hun begynte tidlig å samle kunnskap om organisering av bygdesamfunnet, først på mangbølte garder, etter hvert om gards- og grannesamfunn i større sammenheng. I sine første arbeidsoppdrag fikk hun bred erfaring med spørrelisteinnsamling over et vidt spekter av emner. Alt dette nyttet hun i en helhetsforståelse av bygdesamfunnet – en forståelse hun formidlet til en hel generasjon etnologer gjennom sine populære forelesninger ved universitetene i Oslo og Bergen. Boka inneholder også 12 symposieinnlegg som ble presentert i 2001 i anledning feiring av 90-årsdagen hennes. I tillegg kommer seks nyskrevne bidrag fra 2010 samt bibliografien hennes. Fra 1943 var hun tilknyttet undersøkelser ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning, fra 1962 til 1976 som leder av Bondesamfunnsavdelingen. Denne avdelingen gjorde omfattende undersøkelser av ulike sider av det norske bygdesamfunnet, konsentrert om tre store prosjekt – seterbruket, gards- og grannesamfunnet og gammal gardsskipnad. Fra 1956 var hun ansvarlig for gards- og grannesamfunnsundersøkelsen, og det var særlig denne og gardskipnadsundersøkelsen hun dokumenterte – først gjennom utsendte spørrelister som lokale hjemmelskvinner og -menn besvarte samt egne innsamlingsturer, deretter som leder av et større feltarbeidsprosjekt med etnologistudenter som intervjuere i perioden 1970–1975. Bondesamfunnsavdelingens arkiv ble i 1976 overført til Riksarkivet, der hun som pensjonist fortsatte ordning og arbeid med det store materialet. Minneskriftet er bidragsyternes måte å sette et verdig minne over Norges første etnolog, noe som ble gjort mulig da arvingene hennes avsatte et fond som bekostet utgivelsen av minneskriftet.

Minneskriftet er redigert av Jan Erik Horgen, etnolog med forskningsbakgrunn fra rural byggeskikk, bygdebokforfatter på Romerike, Michael Jones, geograf med historiske studier av jordeiendomsforhold og kulturlandskap, professor ved Geografisk institutt, Trondheim, og Venke Åsheim Olsen, etnolog med museumsbakgrunn og forskningserfaring fra det flerkulturelle Nord-Norge.

Instituttet for sammenlignende kulturforskning (IFSK). Serie B: 136.

 

Innhold

Forord 9

Innledning

Jan Erik Horgen, Michael Jones og Venke Åsheim Olsen: Rigmor Frimannslunds liv og virke – og sporene etter henne 11


Del 1: Et utvalg av Rigmor Frimannslunds artikler

Rigmor Frimannslund: Gårds- og grannesamfunnet (Oversettelse av «Farm community and neighbourhood community» Scandinavian Economic History Review 1956) 29

Rigmor Frimannslund Holmsen: Steinsland. En vestnorsk mangbølt gård (Oversettelse av «A cluster settlement in western Norway» Géographie et Histoire Agraires 1957 i Dugnad 1976) 45

Rigmor Frimannslund: Aga i Hardanger (Oversettelse av «Aga in Hardanger» Vestlandet. Geographical Studies 1960) 59

Rigmor Frimannslund Holmsen: Bøndenes bruksretter på en mangbølt gård før og etter utskiftningen (Oversettelse av innlegg på 20th International Geographical Congress, British Isles, 1964) 69

Rigmor Frimannslund: Jordbruk gir trygghet – mønsteret i den rurale bosetningen i Nord-Norge med marginale betingelser (Oversettelse av innlegg på International Conference for the Study of the Rural European Landscape, Warszawa, 1975) 73

Rigmor Frimannslund Holmsen: Det gamle samfunnet på landsbygda. Institusjonelle nettverk og sosiale grupperinger. (Oversettelse av «The traditional rural community in Norway: Institutional network and social groupings» Scottish Studies 1998) 79


Rigmor Frimannslund-Holmsen: Sammenlignende studier av bondesamfunnet i Norge. En personlig forskningsberetning. (Oversettelse av «Comparative studies of peasant communities in Norway. A personal research account» Norsk Geografisk Tidsskrift 1999) 91


Del 2: Artikler fra deltakerne på 90-årssymposiet i 2001

Tryggve Fett: Fra Møhlenpris til Asbjørnsens gate 103

W. R. Mead: «Potetlandet» – en hyllest 115

Vidar Øverland: Privatarkiv 424 Instituttet for sammenlignende kulturforskning – Riksarkivets mest etterspurte privatarkiv? 121

Per Hvamstad: Fra belag til «all oppmerksomhet frabes»: Bygdesamfunnets samværsformer i forandring 127

Asbjørn Klepp: Dugnad – fra nabohjelp til nasjonal floskel 135

Hans Sevatdal: Hopehav i gards- og bygdesamfunn – 60 år etter 149

Brit Berggreen og Liv Hilde Boe: Stedet som museumsutstilling: Eksemplet Haramsøy 163

Håvard Dahl Bratrein: Strandsittermiljøet på Karlsøy i Troms 181

Bjørn Aarseth: Nordregionen før oss – en historisk skisse over utnytting av ressursene 197

Anne Tone Aanby: Gards- og grannesamfunn i bygdebøker for vår tid 211

Linda Holmås: «Sammenlignende studier over bondesamfundets kulturformer» – sett i lys av sosiologiske orienteringer ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning 219

Wigdis Jorunn Espeland: Gards- og grannesamfunnet frå mikro- og makroperspektiv: Inspirasjon og idear til vidareutvikling til studentar og forskarar også i dag? 231

Rigmor Frimannslund Holmsen 90 år – Symposium 2001 237


Del 3: Tilbakeblikk i 2010 på Rigmor Frimannslunds liv og virke

Solveig K. og Jan Erik Horgen: «Rigmors barn» – Rigmor Frimannslunds pedagogiske pionerarbeid i etnologisk feltarbeid i Norge 243

Staffan Helmfrid: Återblick på europeisk agrarhistorisk forskning: Colloque international de géographie et histoire agraires, Nancy 1957 253

Margaret A. Mackay: I vesterled: Rigmor og Skottland 259

Venke Åsheim Olsen: Kulturelt mangfold, flerfaglighet og kjønn: Farger til et portrett av etnologen Rigmor Frimannslund 267

Michael Jones: Om Agatunet – og om jordfellesskap og jordskifte: Et forskningshistorisk innblikk 287

Per Hvamstad: Etnologi – faget som forsvant? 313

Michael Jones: Annotert bibliografi over Rigmor Frimannslunds arbeider og artikler om henne 321

Jan Erik Horgen, Michael Jones and Venke Åsheim Olsen: English summary: “The student who came before the discipline”: Ethnologist Rigmor Frimannslund (1911–2006) – a memorial 337

Liste over bidragsytere 343


ISBN 978-82-7099-609-4, 348 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2011, språk: norsk, svensk, English summary


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid