Rambø, Gro-Renee: Historiske og sosiale betingelser

Rambø, Gro-Renee: Historiske og sosiale betingelser

  • 420,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen - et bidrag til historisk språksosiologi

Språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen er et tradisjonelt forskningsfelt innenfor skandinavistikken. I denne boka benytter forfatteren innsikter fra moderne språkkontaktforskning og språksosiologisk teori til å foreta en gjennomgang av historiske og sosiale betingelser for språkkontakt i seinmiddelalderen mellom nedertysk og de skandinaviske språkene i utvalgte byer i Danmark, Sverige og Norge. Byene det fokuseres på er Bergen og Oslo/Tønsberg i Norge, Stockholm og Kalmar i Sverige, København og Ribe i Danmark, samt Visby på Gotland. Det utforskes hvordan ulike historiske, sosiale og kulturelle forhold i disse byene kan ha bidratt til at språkkontakten mellom nedertysktalende og skandinavisktalende mennesker har vært til dels ulik i de ulike områdene, noe som igjen tenkes å kunne ha hatt innvirkning på hvordan de konkrete språkkontaktresultatene i de ulike språkvarietetene ble. Innenfor språksosiologien understrekes det at lingvistiske endringer blir videreført fra taler til taler i sosial interaksjon. Den språkkontaktperioden som behandles i boka, blir belyst gjennom et overordnet teoretisk syn som går ut på at viktige forklarende faktorer bak språkendringene som skjer i de skandinaviske språkene i løpet av seinmiddelalderens Skandinavia, nødvendigvis må lokaliseres til språkbrukerne selv. Dermed er det interessant å utforske hvordan viktige faktorer som dannet rammene for språkbrukernes kommunikasjon med hverandre, varierte i det skandinaviske området.


Gro-Renée Rambø (f. 1972) er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder.


Innhold

forord

INNHOLD

DEL l: BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER!

KAPITTEL 1 - GENERELL INTRODUKSJON 
1.1 Innledning
1.2 Språkkontakt i seinmiddelalderen
1.3 Språklig variasjon
1.4 Problemstilling

1.5 Kommunikasj on mellom hanseater og skandinaver i seinmiddelalderen
1.6 Kilder og bruk av kilder
1.7 Avhandlingens disposisjon

KAPITTEL 2 - FORSKNING PÅ SPRÅKKONTAKT MELLOM NEDERTYSK OG SKANDINAVISK
2.1 Lånordstudier
2.2 Kontakt mellom nedertysk og skandinaviske dialekter
2.3 Lena Mobergs avhandling om Stockholms tenkebøker
2.4 Vibeke Winges avhandling om kontakten mellom tysk og dansk i Danmark
2.5 Hamburg-prosj ektet
2.6 Agnete Nesses avhandling om Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen
2.7 Språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk - blandingsspråk?
2.8 Nyere forskning på Språkkontakt mellom nedertysk og de skandinaviske språkene
2.9 Oppsummering


DEL 2: TEORI OG METODE

KAPITTEL 3 - TEORI OG METODE
3.1 Teoretisk og metodisk fundament
   3.1.1 Uniformitetsprinsippet
   3.1.2 Språkhistorie og historisk lingvistikk
   3.1.3 Historisk språksosiologi
   3.1.4 Akkommodasjonsteorien og Acts of Identity
   3.1.5 Språkinteme vs språkeksteme forklaringsmodeller
3.2 Språkkontakt
   3.2.1 Blandingsspråk
   3.2.2 Tospråklighet/flerspråklighet
   3.2.3 Kodeveksling
   3.2.4 Semikommunikasjon og reseptiv tospråklighet
3.3 Språksamfunn
3.4 Talespråk og skriftspråk
3.5 Oppsummering

DEL 3: SPRÅKKONTAKT MELLOM NEDERTYSK OG SKANDINAVISK I SEINMIDDELALDEREN

KAPITTEL 4 - HANSEATENE OG SKANDINAVIA

4.1 Latin, nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen
   4.1.1 Latin
   4.1.2 Nedertysk
   4.1.3 De skandinaviske språkene
4.2 Handel, hanseater og hansatid
   4.2.1 Handell
   4.2.2 Hanseatene
   4.2.3 Hansatiden
   4.2.4 Oppsummering
4.3 Språksosiale forhold i de enkelte byene i undersøkelsen
   4.3.1 Språksosiale og historiske rammer

      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   4.3.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasj oner og muligheter for kommunikasjon
   4.3.3 Språkbruken i byen

KAPITTEL 5 - GOTLAND

5.1 Innledning
5.2 Visbyl
   5.2.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   5.2.2 Vilkår for språkkontakt
     Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon
   5.2.3 Språkbruk i Visby i seinmiddelalderen
5.3 Språkkontakten mellom nedertysk og gotlandsk i seinmiddelalderen

KAPITTEL 6 - DANMARK

6.1 Innledning
6.2 København
   6.2.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   6.2.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon

   6.2.3 Språkbruk i København i seinmiddelalderen
6.3 Ribe
   6.3.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   6.3.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon
   6.3.3 Språkbruk i Ribe i seinmiddelalderen
6.4 Språkkontakten mellom nedertysk og dansk i seinmiddelalderen

KAPITTEL 7- SVERIGE
7.1 Innledning
7.2 Kalmar
   7.2.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   7.2.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon

   7.2.3 Språkbruk i Kalmar i seinmiddelalderen
7.3 Stockholm
   7.3.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   7.3.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon
   7.3.3 Språkbruk i Stockholm i seinmiddelalderen
7.4 Språkkontakten mellom nedertysk og svensk i seinmiddelalderen

KAPITTEL 8 - NORGE
8.1 Innledning
8.2 Bergen
   8.2.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   8.2.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasjoner og muligheter for kommunikasjon
   8.2.3 Språkbruk i Bergen i seinmiddelalderen
8.3 Oslo og Tønsberg
   8.3.1 Språksosiale og historiske rammer
      Hansatiden i byen
      Befolkning/befolkningssammensetning

Bosettingsstrukturer
   8.3.2 Vilkår for språkkontakt
      Språksamfunnet

Språkbrukssituasj oner og muligheter for kommunikasj on
   8.3.3 Språkbruk i Oslo/Tønsberg i seinmiddelalderen
8.4 Språkkontakten mellom nedertysk og norsk i seinmiddelalderen

DEL 4: OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

KAPITTEL 9 - SPRÅKKONTAKTEN I SKANDINAVIA SEINMIDDELALDEREN

summary

litteratur


ISBN 978-82-7099-621-6, 421 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2010, språk: bokmål

 

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid