Rogan, Bjarne et al. (red.): Samling og museum

Rogan, Bjarne et al. (red.): Samling og museum

  • 415,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi

Museer er like aktuelle institusjoner i dag som de var for 100 eller 150 år siden. Debatten om dem preger det offentlige ordskiftet, enten det dreier seg om lokalisering eller byutvikling, kunnskapsformidling eller underholdning, demokrati, integrering eller undertrykking.

Spektakulære museumsbygninger reiser seg i såvel Shanghai som Bilbao. Debatten om beliggenhet og faglig profil bølger fram og tilbake, i Oslo som i Paris.


Det er noe foruroligende, men også dypt fascinerende, ved en type institusjon som er så fleksibel, som kan romme så mye ulikt av ambisjoner, politikk, gjenstander og kunnskap. Demo­kratiske og totalitære regimer, institusjonskritikere og konvensjonelle kultureliter kan alle finne rom for seg og sine prosjekter innenfor museumsinstitusjonen.

Museer er en type institusjon som gjør krav på vår oppmerksomhet, som samfunns- og kulturinteresserte, som publikumere og politikere, som studenter og forskere. Boken behandler sider ved museenes historie, men den tar i enda større grad opp problemstillinger rundt dagens museer.

Boken retter også søkelys på ulike museale fenomener ut fra ulike faglige ståsteder. Det er en bok om museer og om museologi på norsk, som kan bidra til en større bevissthet rundt museets samfunnsrolle og museenes sentrale plass i vitenskap og kulturliv.


Innhold

1 Amundsen, Arne Bugge og Brita Brenna
Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier 9

Museumshistorie

2 Brenna, Brita
Tidligmoderne samlinger. Fra det kuriøse til det normale 27

3 Pedersen, Ragnar
De norske museene får sin form. Utviklingen 1830–1950 41

4 Eriksen, Anne
Fra stevneplass til dialoginstitusjon.
Norske kulturhistoriske museer 1950–2010 61

5 Schmedling, Olga
Kunstmuseer i sosialhistorisk perspektiv 77

6 Glambek, Ingeborg
Kunstindustrimuseer og den kunstindustrielle bevegelse 95

7 Amundsen, Arne Bugge
Museet i fortellingsperspektiv: Sted, rom og fortellingsunivers 111


Samlinger, utstilling og arkitektur

8 Rogan, Bjarne
Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum 131

9 Lie, Merete
Tingenes kjønn. En utstilling av gjenstander og teknologi 151

10 Roede, Lars
Autentisitet i friluftsmuseene 167

11 Lending, Mari
Arkitekturmuseer. Mediert arkitektur på utstilling 187

12 Nakrem, Hans Arne
Om naturhistoriske samlinger – med fokus på Naturhistorisk museum, UiO 203

13 Sørensen, Einar
Museumsarkitektur: Templer for musene 221

14 Bjerke, Øivind Storm
Nye bygg for kunstmuseer. Bygg som uttrykk for holdninger 237


Mellom estetikk og politikk

15 Rogan, Bjarne
Tingenes transformasjoner i museet.
Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk 255

16 Naguib, Saphinaz-Amal
Representasjoner av kulturmangfold i kulturhistoriske museer 277

17 Mathisen, Silje Opdahl
Likt men likevel forskjellig.
Om representasjon av samisk identitet og forhistorie i samiske museer og majoritetsmuseer 295

18 Krankenhagen, Stefan
Europa på museum.
Om museenes konstruksjon og presentasjon av europeisk historie 309

19 Hodne, Bjarne
Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen 327

20 Aronsson, Peter
Europeiska nationalmuseer som förhandlingsarenor 341

Forfattere 359

Register over navn på museer og samlinger/samlere 363


ISBN 978-82-7099-610-0, 367 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2010, språk: norsk, svensk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid