Larsen, Rolf-Petter: Ledelse og beslutninger

Larsen, Rolf-Petter: Ledelse og beslutninger

  • 330,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Denne boken handler om forhold man bør tenke over og ta hensyn til når man skal ta beslutninger i ulike sammenhenger. Siktemålet er å bidra til å øke bevisstheten omkring beslutningsprosessen, slik at den beslutningen man tar blir best mulig, gitt den situasjon og sammenheng man er i.

Selv om boken først og fremst fokuserer på lederes posisjon, vil den også være av interesse for medarbeidere, konsulenter og andre som skal ta beslutninger i en eller annen sammenheng.

I tillegg til å kunne fungere som håndbok i praktiske sammenhenger kan den også anbefales som praktisk orientert lærebok i studier rettet mot administrasjon og ledelse. Ingen bør komme inn i en stilling med beslutningsansvar uten å ha tenkt nøye over en rekke av de forholdene som tas opp her.

Rolf-Petter Larsen har i en årrekke vært ansatt som førsteamanuensis i ­ledelsespedagogikk ved Krigsskolen. Han er vernepliktig kaptein, har lærerutdannelse og er cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Dette er Larsens tiende fagbok. I tillegg har han skrevet en rekke fagartikler i norske og utenlandske tidsskifter, hatt faglige bidrag på internasjonale konferanser og drevet en omfattende kursvirksomhet.

 

 

Innhold

 

Kapittel 1

Om beslutninger generelt 13

Dagens situasjon 13

Typer beslutninger 14

Beslutningens sammenheng 19

Hensynet til andre 20

Utenforliggende forhold 21

Strategiske og taktiske beslutninger 22

Konsekvenser 23

Gode beslutninger 25

Rasjonalitet 26

Tenke nytt eller flikke på det gamle? 28

Den etiske siden 28

Bordet fanger 31

Noen forhold man må ta hensyn til når man skal ta beslutninger 32

Hvem skal ta beslutningene? 33


Kapittel 2

Psykologiske forhold 35

Behov og motiver 36

Selvoppfatning 37

Handlekraft og beslutningsdyktighet 37

Skråsikkerhet 39

Verdier og livssyn 42

Fordommer og stereotype oppfatninger 43

Gamle rutiner 45

Sammenhengen noe opptrer i, og måten det skjer på 46

Status, prestisje og personpersepsjon 47

Kjennskap og tillit 48

Sak og person 50

Følelsenes betydning 50

Impulshandlinger og raske beslutninger 51

Intuisjon og taus kunnskap 52

Situasjonsoppfatning og vurderingsevne 52

Press utenfra 54

Dagsformen 55

Forhold som lett får oss til å ”skygge unna” 56

Hvordan vi påvirker og påvirkes 58


Kapittel 3

Noen metoder og beslutningsprinsipper 65

Beslutningsgrunnlag 66

Så må man følge opp 66

Planlegging 68

Kontinuerlige operasjoner 69

Handlingsindikasjoner og handlingsregler 70

Å finne den beste løsningen 70

Satisfiering – godt nok 72

De små skritts strategi 73

Å prøve seg fram 73

Elimineringsmetoden 74

Parallellprosess 74

Kontroll og illusjoner om kontroll 75

Mentale modeller i beslutningsprosessen 75

Simulering, fantasi og rollespill 82

Scenariometoden 84

Få med folkene 89

Noen tips når man skal utvikle et scenario 90

Idedugnad 97

Den nominelle gruppe-teknikken 98

Problemløsning 99


Kapittel 4

Beslutninger under usikkerhet 102

Mot og risikovilje 103

Få tak på situasjonen 105


Kapittel 5

Grupper og beslutninger 108

Spilleregler 110

Team eller ikke team 111

Mer om team og teamledelse 113

Intensjonsstyring og delegering av myndighet 115

Planlegging 117

Sjefen, staben og medarbeiderne 119

Utvikling og trening av gruppene 120


Kapittel 6

Stress og beslutninger 124

Noen forhold som kan føre til mye stress hos beslutningstakere 124

Noen psykologiske virkninger av stress 126

Tiltak mot negative stressvirkninger 131


Kapittel 7

Konflikter og beslutninger 133

Når bør man gripe inn? 134

Det blinde øyet 136

Noen aktuelle forebyggingstiltak 138

Konfliktdiagnostisering 142

Metoder 146

Kartlegg situasjonen sammen 149


Kapittel 8

Kultur og beslutninger 155

Sats på språk og kultur 156

Ta det rolig og snakk tydelig 159

Fordommer og stereotype oppfatninger 162

Kultursjokk og stress 167

Bruk av tolk 169

Sikkerhetsmessige forhold 170

Å snakke gjennom tolk 173

Forretninger og reiser under fremmede forhold 175

Hvordan tas beslutningene? 178

Harmoni 181

Andre forhold 184


Kapittel 9

Ledelse og beslutningstrening 188

Læres fra grunnen av 189

Læringsmiljøet 191

Indikatortrening 192

Teamtrening 193

Hele laget i fokus 196

Rekruttering og vedlikehold av teamet 197


Kapittel 10

Forhandlinger og beslutninger 200

Gå ikke alene 201

Vær varsom 203

Bygg et godt forhandlingsklima 204

Hold mennesker og problemer atskilt 205

Aktiv lytting 206

Fokuser på interesser og motiver – ikke posisjoner 207

Gap ikke over alt på en gang 208

Let etter muligheter til felles gevinst 209

Ta motparten på alvor og bygg på rettferdighetsprinsippet 211

Objektive kriterier 211

Få det ikke for travelt 212

Ikke provoser i utide 213

– en siste sjekk 214


Kapittel 11

Grøfter å falle i 215

Svakheter i organisasjonen 215

Opptrappingsfellen 216

Gruppetenkning 218

Informasjonsmetning og feil vurdering av informasjon 221

Bekreftelsesfellen 222

Optimismefellen 223

Det første inntrykket 224

– og det siste 224

Kommunikasjonsproblemer 225

Prosessfeil 227

Generelle råd 228

Litteratur 230


ISBN 978-82-7099-548-6, 236 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2009, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid